Владимир Варґа вибрани за предсидателя Здруженя паприґарох

автор м. джуджар
381 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє продуковательох паприґи „Капсикум анум” отримало свою порядну Рочну скупштину, котра того року, з оглядом на прешлорочну паузу у єй отримованю, после пейцох рокох була и виберанкова.

За нового предсидателя вибрани Владимир Варґа котри заменєл потерашню предсидательку Душицу Орос. Варґа тиж длугорочни активиста у здруженю, член УО, алє и особа котра уж на єден завод у предходним периодзе, скорей Оросовей, бул предсидатель.

Вибрани и нови Управни одбор Здруженя котри чишлї дзешец членох, а у чиїм составе по функциї предсидатель Владимир Варґа, потим Душица Орос, Желько Орос, Марина Джуджар, Михайло Пап, Владимир Бодянец, Иґор Надь, Славко Колошняї, шицки осмеро зоз Руского Керестура, потим Милосав Ковачевич зоз Лалитю и Янко Сакач зоз Коцура, понеже здруженє чишлї и надосц членох зоз тих местох.

По финансийним звиту зоз прешлого року, Здруженє паприґарох дїловало позитивно, у каси им вкупно остало дакус вецей як 100.000 динари котри ше пренєсло до буджету за тот рок.

Найважнєйше же манифестацию „Днї керестурскей паприґи” успишно орґанизовали и у прешлим року, а тогорочна планована же будзе отримана 20. авґуста. Под час манифестациї, того року будзе рижни активносци, уж наявени оглядни поля, рижни спонзорства, та и потримовку зоз буджету локалней самоуправи котри уж други рок за шором ураховани до порядного финансованя, цо значи же ше нє будзе мушиц чекац на конкурси.

Як потолковане, остатнї два роки, Здруженє нє конкуровало на конкурси котри розписовали покраїнски секретарияти, понеже звичайно доставали медзи 10.000 и 30.000 динари, зоз чим нє могло подмириц анї трошки єдней екскурзиї, та анї трошки документациї и драгових трошкох коло прияви и подписованя контрактох, односно подношеня звитох о наменским трошеню средствох.

Скупштини присуствовали и предсидатель Дочасового орґану Општини Кула Дамян Милянич, секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр и о.д. директорки ЯКП „Руском” Биляна Ковачевич.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ