Владимир Планчак влапел найвекшу чуку

автор а. медєши
429 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того року отримане 13. змаганє у спортским лапаню риби Чукияда на хторей участвовали трицец двоме рибаре з Руского Керестура и шесцерме з Крущичу, а перше место з двома влапенима чуками, вкупней чежини 1 890 ґрами, завжал Владимир Планчак зоз Руского Керестура.

Други два места завжали Керестурци – Янко Фекете зоз влапену рибу хтора чежела 1 290 ґрами, а треце место припадло Йоакимови  Чапкови чия риба мала 1 070 ґрами.

Котизация за змаганє виношела 1 000 динари, а орґанизаторе змаганя – керестурске Здруженє спортских рибарох Коляк, найлєпшим тром рибаром подзелєли пенєжни награди, односно розподзелєли 70 одсто од вкупней суми уплаценей за котизацию, а наймладши учашнїки тиж достали символични награди.

Змаганє було отримане споза брану, спрам Крущичу, а после змагательней часци, за шицких учашнїкох и членох Здруженя бул порихтани полудзенок.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ