ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 19. марца занавше престало дуркац шерцо нашого почитованого члена и донатора

ВЛАДИМИР СИНКО

(1946–2021)
з Коцура


Памятку на ньго вично буду чувац аматере и управа КУД „Жатва” з Коцура
Спочивай у мире Божим!
(Опатрене 5 раз, нєшка 1)