ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 19. марца занавше престало дуркац шерцо нашого почитованого члена

ВЛАДИМИР СИНКО

(1946–2021)
з Коцура


Памятку на ньго вично буду чувац фодбалере и управа ФК „Искра” з Коцура
Спочивай у мире Божим!
(Опатрене 7 раз, нєшка 1)