СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 25. юлия наполнєли ше 5 роки як ше упокоєл наш мили супруг, оцец и дїдо

ВЛАДО ШОВШ

(1941‒2016)
з Руского Керестура


Спочивай у мире Божим!
(Опатрене 6 раз, нєшка 1)