Вочи новим побидом

автор Михаил Рамач 3. новембер 2016

Наш успишни дзешецбоєц Михаил Дудаш того року участвовал на Олипийских бавискох у Рию, а пред тим витворел добри резултат  на Европским першенстве у Амстердаму, дзе завжал треце место. О упечаткох з тих змаганьох и ище даєдних темох мали зме нагоду побешедовац праве з нїм.  

Олимпийски бависка сон скоро каждого спортисти. Як випатрали тоти у Рию з твоєй перспективи?

Михаил Дудаш: Досц сом ше пририхтовал за Европске першенство у Амстердаму, та сом даяк мушел роздзелїц два енерґиї на два розлични змаганя, цо нє було лєгко. Так же, слава богу, после Амстердаму, дзе сом вжал бронзову медалю могол сом ше опущиц и могол сом дакус вецей уживац у Рию, як цо бим можебуц бул под даяким прициском да ше ми то нє случело. У Рию було крашнє и барз сом ше фино препровадзел, мам барз фини памятки з Бразилу, мам и критики, алє углавним позитивни.

DSC_8102_512x768

Буц треци дзешецбоєц у Европи наисце вельки успих. По чим ци Европске першенство у Амстердаму останє у паметаню?

МД: Амстердам бул компликовани, найкомпликованше змаганє хторе сом мал у живоце. Найбаржей сом ше пририхтовал за тото змаганє, з оглядом на тото же така ситуация яка є ту при нас у Сербиї, национални припознаня и вельки бенефит мож достац з такого змаганя як цо Европске першенство. На Олимпийских бавискох була вельо моцнєйша конкуренция, цо лоґичне, а на Европским першенстве була дакус менша и я ше за ньго рихтал найбаржей. Амстердам сам по себе бул компликовани, бо орґанизация була иншака як потераз, нє була така як треба, поготов за дзешецбой дзе нам нє дали досц часу най ше одпочинєме и придземе ґу себе после каждей другей дисциплини. Клима була подла, витор, диждж, слунко, так же було компликовано, алє закончело ше як треба.

После спомнутих почежкосцох, могол биш видвоїц даєдно змаганє хторе ци було значне, а тиж и сполнєло твойо обчекованя?

МД: Потераз мам пейц медалї и то шицко бронзово, озда ме прето наволали – краль бронзових медальох. Найкрасше орґанизоване змаганє на хторим сом участвовал було у Южней Кореї  2011. року, Шветове першенство у Даеґуу. Вони ґенерално цо ше дотика орґанизацийох кральове. Там сом закончел шести и бул сом барз задовольни, понеже сом нє обчековал же можем буц шести. То було єдно фине нєсподзиванє и праве то можем видвоїц як єдно красше змаганє на хторим сом бул.

Як випатра єден твой тренинґ?

МД: Завиши же у хторим сом периодзе. Мой тренинґ може тирвац од єдней годзини по штири годзини, муши ше вельо робиц и комплексно. Кед придзем на тренинґ зогреєм ше, розрушам и мам два, три дисциплини хтори мам прейсц. Чи то скок до висока и препони, чи скок до далєка и руцанє кулї, терховня, дакеди плїванє.

Нє ридкосц же ше нашо спортисти часто найду як представителє других репрезентацийох. Могло пречитац у медийох же ши мал понукнуце наступац за даєдну другу державу. З оглядом на стан у нашим спорту, як патриш на то?

МД: Кед би ми даєдна друга фамелия понукла милиони же бим ше змагал под єй презвиском нє прилапел бим, я Дудашов. Тота жем нє идеална, вона у транзициї хтора нє така лєгка, нє можем повесц же людзе найщешлївши, алє з другого боку ту наш дом, ту нашо наймилши и думам же то треба почитовац.

Понеже ши активни на дружтвених мрежох, кельо ци вони значни?  

МД: Мнє су важни, бо єст людзох хторих интересує цо я робим. Добре же мам дружтвени мрежи, же ме людзе провадза, та вецей знаю о тим цо дзешецбой, и же и у Сербиї маю дакого хто ше зоз нїм занїма. Проґрес постої и мило ми же сом єден з иницияторох того проґресу. Мам шицки потребни дружтвени мрежи, алє ми то нє перша ствар. Я свой живот, таки яки є полни з путованями, змаганями, тренинґами, любим подзелїц з людзми хтори би то можебуц любели робиц, алє нє маю кеди, нє маю як, лєбо су єдноствано нє у тим.

Шицки хтори це провадза на дружтвених мрежох можу обачиц же любиш фотоґрафию. Кеди це вона зацикавела и цо найволїш фотоґрафовац?

МД: Єдна од стварох хтору робим то тото же сцем приблїжиц людзом на социялних мрежох тото цо я робим и дзе сом, а то ше пороби найлєгчейше з фотоґрафию и видеом. То дацо цо любим и до чого сом уложел и мам ҐоПро апарат и ище єден, з хторима можем сликовац и людзом приблїжиц дзе сом и цо сом.

Спортска кариєра нє тирва длуго. Як видзиш свою дальшу кариєру и яки ци плани за наиходзаци период?

МД: Моя идея, затераз, же бим досцигнул Олимпийски бависка у Токию 2020. року. Любел бим там буц найлєпши у своїм живоце и шицко подредзим тому же бим бул там порихтани. После того мам намиру тренирац, прето же то любим, нє сцем з атлетики пойсц анї з отрушинку мержнї, бо ми вона дала барз вельо.

(Опатрене 183 раз, нєшка 1)