Вчасни бостан ше найбаржей виплаци

автор рам 9. септембер 2016

У дюрдьовским хотаре того року було приблїжно исто бостану як и прешлих рокох. Даєдни парасти хтори даскельо роки нє мали бостан, ше врацели ґу тей продукциї, медзитим, поверхносци под тоту културу значнєйше нє пременєни.

Парасти у Дюрдьове углавним маю од єдного до три ланци бостану, на хтори хвиля вигодно дїйствовала, односно пре векши паданя нє требало хасновац залївни системи. Фаховци гваря же кажди рок иншаки, як з аспекту заробку, так и по урожаю, а продукция под такволанима тунелами, хтора найдрагша, и того року принєсла найвецей заробку продуковательом.

Проблем у пласману зоз хторим ше парасти стретаю каждого року то, увоз велького количиства ґереґох. Медзитим, того року могло обачиц же увозни ґереґи нє було тельо як влонї, та продуковательом було кус лєгчейше попредац перши урожай.

Перши ґереґи були по 40 динари, алє, як и кажого року, тота цена тирвала лєм даскельо днї, по хторей предавали лєм дзепоєдни парасти хторим род сцигнул на початку сезони, кед понукнуце було ище вше мале.

У Дюрдьове нєт анї приблїжно бостану як у прешлосци, а у валалє ше, окрем домашнїх продуковательох, збера и гевти з околних местох и ширше, дзе ше потераз бостан нє продуковало, лєбо го було барз мало. То досц вплївовало на пласман дюрдьовского бостану, бо ше число накупцох з боку зменшало, а одкупйовало ше и вельо менши количества.

Накупци хтори одкупйовали бостан на тони, того року найбаржей куповали од 300 по 500 килограми. За традицийни способ продукциї „под мотику“, того року ше одлучели лєм даскелї парасти, а така продукция, гоч є єдноставнєйша, дава урожай вельо познєйше, кед цена вельо менша, понукнуце вельке, а купци засицени.

Дярдьовчань Влада Гарди ше одлучел за продукцию под тунелами и зоз пресаду на фолию, а на своїм полю, хторе ше находзи коло драги Нови Сад–Зренянин попредал скоро шицок бостан. Того року нє робел директну шатву, та предаванє закончел ище початком прешлого мешаца.

– Почало зме предавац ище 10. юлия, а закончели зме 5 авґуста. Того року було кус менєй ґереґи, алє були векши. Влонї були драгши, алє нам просек чежини бул од 7 по 10 килограми, а того року були чежки од 10 по 15 килограми. Перши ґереґи сом попредал по 35 динари, алє тота цена уж ютредзень спадла – гвари Влада Гарди.

Гоч у нас купци найвецей глєдаю вельки ґереґи, Гарди гвари же того року було купцох хтори глєдали и дакус менши плоди.

Ґереґи на велько були 8 до 10 динари, на мало од 15 до 20 динари, а ґенерално патрено у одношеню на други польопривредни култури, продукция бостану под тунелами ше того року релативно добре виплацела.

(Опатрене 163 раз, нєшка 1)