Вчера конституовани и Одбор за службене хаснованє язика и писма

автор саб
1.1k Опатрене

НОВИ САД – Конститутивна схадзка Одбору за службене хаснованє язика и писма Националного совиту (НС) Руснацох отримана вчера у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, а на схадзки присуствовали шицки шесцеро дотераз меновани члени Одбору. Предсидатель Одбору у тим зволаню Зоран Бережни зоз Сримскей Митровици, а понеже Одбор формовани так же би мал по єдного члена з каждей општини, односно городу дзе ше руски язик службено хаснує, НС менує ище єдного члена з Општини Жабель.

На конститутивней схадзки, на хторей були и предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач и секретар НС Таня Арва Планчак, прилапени Дїловнїк о роботи Одбору, алє нє и План роботи и финансийни план за 2015. рок, цо охабене за шлїдуюцу схадзку. Одлука одложена пре розяшньованє медзизависносци медзи Одбором за службене хаснованє язика и писма и Пододбором за демоґрафию, а можлїве и з Пододбором за предписаня и управу, хтори по одлуки Националного совиту маю буц у його составе, алє як самостойни цела.

По предкладаню финансийного плану, за роботу Одбору за службене хаснованє язика и писма у 2015. року наменєни 200 000 динари – двараз вецей як влонї, з намиру же би половку хасновал Одбор, а половку спомнути Пододбор за демоґрафию.

Члени Одбору би до конца мешаца мали розпатриц ситуацию и евентуални проблеми у витворйованю права на службене хаснованє язика и писма у своїм штредку, цо вец будзе систематизоване у Планє роботи.

Предложене и же би ше у тим року окончело вельку анкету у локалних самоуправох у Войводини дзе жию Руснаци, о чишлє и професийней структури припаднїкох рускей заєднїци у општинских и городских орґанох управи, понеже таку статистику тераз нє маме.

2-Odb-02

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ