Вчера тест з мацеринского, нєшка з математики

автор маф
966 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре осмей класи ОШ „Петро Кузмяк” у рамикох Закончуюцого испиту нєшка покладаю тест з математики, а вчера виполньовали тест з мацеринского/руского язика. У керестурске Школи того року єст 36 маломатурантох.

У Керестурей школяре тести рушую у мирней атмосфери у школскей єдальнї, од 9 до 11 годзин, а на ютре на шоре и остатнї – комбиновани тест з пейц предметох.

Прелиминарни резултати тестох у школох, та и керестурскей, маю буц виложени уж на нєдзелю 19. юния, на 8 годзин, док шлїдуюци два днї предвидзени за евентуални пригварки и жалби на резултати тестох. Конєчни резултати Закончуюцого испиту би мали буц познати 24. юния.

По спознаню о конєчних резултатох, 25. и 26. юния осмаки од 8 до 15 годзин буду виполньовац лїстини жаданьох за упис до штреднїх школох хтори вибрали.

На основи тих лїстинох конєчни розпорядок до вибраних школох будзе обявени 4. юлия, а 5. и 6. юлия на шоре упис школярох до школох до хторих су розпоредзени.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ