Вше вецей одликашох у општини

автор бас 6. септембер 2015

Найлєпши и найвреднєйши школяре штреднїх школох зоз општини Жабель врацели ше зоз дзешецдньового безплатного лєтованя у Паралиї, у Греческей.

Пракса котра першираз запровадзена пред штирома роками, предлужена и того року зоз обявйованьом конкурса за школярох зоз териториї општини котри у прешлим року мали скроз одлични просек. З рока на рок ше число цалом одличних школярох звекшує. Пред штирома роками путовали 37 школяре, 2013. року 52, прешлого, 2014. року – 67, а того року 87 школяре.

Випатра же и тота награда стимулує школярох же би учели и були одлични школяре. У Паралиї спали у готелу котри бул оддалєни коло сто метери од побрежя, у котрим мали и костиранє. З нїма, на лєтованю були и предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич.

Пред драгу, зоз родичами отримана схадзка на котрей им потолковани поєдиносци о лєтованю, а школяром подзелєни маїци на котрих на хрибце було виписане „Я 5,00”. Школяре барз задовольни зоз тоту награду, так же ше тераз нє уча лєм же би ше лєгчейше уписали на факултет, алє и прето же би пошли на лєтованє за котри родичи нє муша видвоїц пенєжи. Гварели през ошмих „За тоту наградну вредно ше жертвовац и добре ше учиц”.

Средства за лєтованє обезпечени дзекуюци рационалнєйшому трошеню енерґентох у обєктох Општини.

(Опатрене 86 раз, нєшка 1)