СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Наполнєли ше 40 днї як нас зохабела наша мила

ГАНЧА ПРОВЧИ

(1950–2022)
зоз Шиду


Штерацец днї без тебе... днї без твоєй пожертвовносци, любови и потримовки. Час преходзи, алє нє лїчи наш боль. Хибиш нам. Дзекуєме ци за шицку любов хтору ши нам нєсебично давала. Спочивай у мире и най це ангели чуваю як цо ти чувала нас цалого свойого живота. Твойо, дзивка Славица зоз фамелию и син Славен зоз фамелию