СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 1. марца наполнєли ше шейсц смутни роки як нас занавше зохабела наша мила мац и баба

ГЕЛЕНА ЦИРБА
народзена Чордаш

(1948–2015)


Красни памятки на це, на твою любов и доброту вично буду чувац – син Мирослав, невеста Єлена, дзивка Наташа, жец Владимир и унучата Лука, Елена, Маруся, Ана и Надя
(Опатрене 4 раз, нєшка 1)