Гражданє мало упознати з правим значеньом Европскей униї

автор бета/сен
1.2k Опатрене

БЕОҐРАД – Резултати виглєдованя „Сербия после Бреґзиту – дзе гражданє видза Сербию”, хторе окончел Институт за европски роботи указали же постої велька розлика у становиску младих и старших гражданох о рижних питаньох у медзинародней политики Сербиї.

Коло 53 одсто гражданох дума же и попри виходу Велькей Британиї з Европскей униї, Сербия треба же би предлужела прегварки. Медзитим, спомедзи анкетованих аж 51 одсто младих од 18 по 29 роки думаю же евроинтеґрациї Сербиї треба претаргнуц, цо велька розлика у одношеню на становиска старших, спомедзи котрих два трецини потримую уход Сербиї до ЕУ. Наим Лео Бешири з Институту за европски роботи гварел же людзе барз мало информовани о тей теми.

– Млади з руралних штредкох и гевти котри нє високообразовани углавним прихильнєйши контроверзнєйшим становиском у одношеню на других. Потримовка Русиї вше векша, а евроинтеґрацийом ше зменшує. Становиско ґу Косову барз моцне. Горватску ище вше тримаю за нєприятеля, а членство до НАТО у векшим проценту потримую жени, Войводянє и старши од 60 рокох – гварел Наим Лео Бешири.

Нєзависносц Косова и Метохиї би нє требало припознац анї кед би то було условиє за членство у ЕУ – дума 80 одсто анкетованих. Векшина (19,7 одсто) дума же Горватска найвекши нєприятель Сербиї, а 18,1 одсто дума же то Зєдинєни америцки держави. У тим контексту Албанию видза 12,1 одсто анкетованих гражданох.

Психолоґ Жарко Корач гварел же уж 20 роки млади ґенерациї виложени константней националистичней пропаґанди, хтора нє ма алтернативу, а професорка ЕТФ у пензиї Србиянка Турайлич оценєла же нашим гражданом нїхто озбильно нє потолковал цо то Европска уния.

– ЕУ ше з єдного боку представело як касу, хтора нам будзе давац пенєж лєм кед приступиме ґу нєй. Нїхто у нашей жеми озбильно нє бешедовал о правих вредносцох, значеню и нормох хтори заступа ЕУ. Нє лєм тота влада, алє анї єдна дотераз. Думам же ше роби о глїбокому нєзнаню – гварела Турайличова.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ