Грекокатолїки и римокатолїки вчера вєдно модлєли Хрестну драгу

автор злк
626 Опатрене

КОЦУР – На римокатолїцким теметове вчера, 31.марца, було орґанизоване заєднїцке модлєнє Хрестней драги грекокатолїкох и римокатолїкох.

При 14 обновених стецийох на римокатолїцким теметове ше модлєло по руски, горватски и мадярски, а модлєнє водзели римокатолїцки паноцец Кароль Сабадий и дякон Карло Милер.

Спред грекокатолїкох заєднїцке модлєнє Хрестней драги орґанизовала шестра Михаїла Воротняк, а на тот завод ше на Мадярским теметове позберало красне число игрекокатолїцких, и римокатолїцких парохиянох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ