Гуманитарна вистава з нагоди дня инвалидох

автор Ол. Живкович
621 Опатрене

КУЛА – Гуманитарна вистава  у Подобовей ґалериї Културного центра у Кули отрима ше у рамикох означованя Медзинародного дня инвалидох и будзе отворена нєшка на 18 годзин, а на вистави  буду виложени коло трицец роботи.

Здруженє хорих од мултиплей скелорзи „Заходна Бачка” Зомбор почало друженє зоз уметнїками 2006. року, отримуюци потераз 14 стретнуца.

Медзинародни дзень особох з инвалидитетом, 2. децембер, означує ше од 1992. року, кед Ґенерална скупштина Зєдинєних Нацийох принєсла резолуцию з котру шицки держави поволани означиц тот дзень, же би ше унапредзело и оможлївело особом з инвалидитетом єднаке хаснованє людских правох и ровноправне участвованє у дружтве.

Орґанизатор вистави Здруженє хорих од мултиплей склерози „Заходна Бачка” Зомбор и Подобова ґалерия Културного центра Кула.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ