Дзе су и цо робя 2

автор Мая Зазуляк Гарди 17. марец 2021

Маю щесца тоти хтори одмалючка знаю цо єдного дня сцу робиц, та ше им вец анї нє чежко одлучиц до хторей штреднєй школи ше упишу. Медзитим, вироятнє заш лєм єст вецей тих хторим на штернац-петнац роки нє лєгко надумац кадзи далєй, та за нїх добри вибор може буц ґимназия. Думам же шицки знаце же маме ґимназию и на руским язику, у хторей ше вишколовали велї млади, нєшка успишни студенти, лєбо фаховци у своїх обласцох. Ми вам представяме даєдних з нїх.      

Ясна Папуґа, Руски Керестур/Лувен: Закончела сом Ґимназию 2003. року. У оддзелєню нас було 14 школярох, шицки з Керестура. У Ґимназиї ми було барз фино. Вяжу ме красни памятки за тот период живота и наисце мили людзе, як школяре, так и професоре. Були зме зложне оддзелєнє, вельо интерни франти, прилапели каждого яки є. Одвитовало ми же сом була дома, знала сом хтори предмети ме найбаржей интересовали (математика, физика и хемия) и мала сом вельку потримовку професорох з тих предметох, а и з других предметох, же бим ше унапрямела за дальше школованє. Думам же ми то у датим периодзе було барз важне, а тераз мам вельке почитованє и подзековносц за шицких. После Ґимназиї сом уписала физику на ПМФ-у у Новим Садзе. Докторовала сом 2015. року на Институту за Нуклеарну Физику на Католїцким Универзитету у Лувену (КУЛ) у Белґиї. После доктората, прешла сом з науки/академиї до индустриї. Од теди сом у полю телекомуникацийох, а хвильково робим як сертификацийни инжинєр у фирми котра прави пошореня котри хасную wireless technologies од котрих найпознатши 4G/LTE, 5G, Bluetooth и велї други. Очиглядне же ше моя робота нє надовязує на нуклеарну физику и кед сом почала, мойо знанє було огранїчене. Робота подрозумює знанє рижних стандардох за применєни технолоґиї, єст и теорийни и практични бок роботи. З часом сом вельо того научела и ище вше вельо учим.

Деян Бучко, Руски Керестур: Ґимназию сом закончел 2008. року. Було нас 23-ойо у оддзелєню. Було и школярох зоз других местох, и то єдна школярка зоз Вербасу и єден школяр зоз Дюрдьова. На штредньошколски днї ми остали лєм красни памятки. У красним паметаню ми вше буду друженя у школи, алє и вонка з нєй, як и широке знанє котре сом достал у Ґимназиї. После штреднєй школи закончел сом историю на Филозофским факултету у Новим Садзе. Тераз робим як наставнїк историї праве у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. Преподавам предмет историю школяром од 5. по 8. класу основней школи и у руских оддзелєньох Ґимназиї.

Светлана Няради, Руски Керестур: Ґимназию сом закончела 2011. року. У оддзелєню нас було седемнацецеро, векшина зоз Руского Керестура, а єден школяр бул зоз Дюрдьова. Зоз штреднєй школи ми остали барз красни памятки и зоз годзинох, и зоз одпочивкох. Були зме вредне оддзелєнє, а правели зме лєм „ґимназиялски бунти”. Под час нашого школованя були орґанизовани и рижни секциї на хторих зме мали нагоду прешириц свойо знанє, а тиж так и проєкти котри нам оможлївели путовац и здобувац нови искуства. Мали зме наисце пошвецених професорох, а даскелї з нас праве прето пожадали предлужиц по їх крочайох. Так и я после штреднєй школи уписала биолоґию на Природно-математичним факултету у Новим Садзе, а на истим факултету сом закончела и мастер студиї, напрям Мастер професор биолоґиї. Робим як наставнїк биолоґиї у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре и Штреднєй технїчней школи „Михайло Пупин” у Кули. Тиж сом и член редакциї ИПЦ Кула дзе читам висти на руским язику.

 

  • Алумнистох Школи „Петро Кузмяк”, односно єй бувших школярох, можеце провадзиц и у Фейсбук ґрупи „Petro Kuzmjak ALUMNI”
(Опатрене 257 раз, нєшка 1)