Дзе су и цо робя 3

автор мая зазуляк гарди 16. април 2021

Маю щесца тоти хтори одмалючка знаю цо єдного дня сцу робиц, та ше им вец анї нє чежко одлучиц до хторей штреднєй школи ше упишу. Медзитим, вироятнє заш лєм єст вецей тих хторим на штернац-петнац роки нє лєгко надумац кадзи далєй, та за нїх добри вибор може буц ґимназия. Думам же шицки знаце же маме ґимназию и на руским язику, у хторей ше вишколовали велї млади, нєшка успишни студенти, лєбо фаховци у своїх обласцох. Ми вам представяме даєдних з нїх.     

Иґор Орсаґ, Руски Керестур/Нови Сад: Ґимназию сом закончел 2002. року у класи професора Бесерминя. У класи нас було 17, а мал сом у оддзелєню товаришох зоз Коцура, Дюрдьова и Нового Орахова. Штредньошколски днї ми остали у красним здогадованю, патраци зоз тей перспективи можем повесц же то була єдно вельо опущенша часц мойого живота. Теди интернет бул досц примитивна ствар, у одношеню на тото як го знаме и хаснуєме нєшка, так же зме ше вельо дружели у школи и звонка нєй. През друженє зме з помоцу професора Медєша подзвигли перши школски веб сайт, у тедишнїм чаше єден медзи першима у цалей держави вообще цо ше дотика школох. Саме школованє ми дало широке знанє и оможлївело же бим ше после Ґимназиї лєгко уписал на Високу технїчну школу струковних студийох у Новим Саду, одсек за ґрафичне инжинєрство и дизайн. Такой после студийох сом почал робиц у єдней малей, алє хардкор аґенциї за визуални комуникациї як юниор дизайнер, дзе сом и випекол ремесло. Нєшка сом заняти у аґенциї штреднєй велькосци, дзе ше занїмам зоз арт дирекцию и дизайном ґрафичних продуктох повязаних найчастейше зоз друкарску индустрию. То подрозумює идейне креированє и продукцию ґрафичних ришеньох за амбалажу, адвертайзинґ (оглашованє), креированє корпоративного идентитету, брендиранє, рижни кампанї, дизайн кнїжного материялу итд… широки спектер.

Любица Фечо, Руски Керестур/Нови Сад: Ґимназию сом закончела 2006. року. У класи нас було 18. Зоз Керестура 16 и двойо з Коцура. Памятки ми ище швижи, а цо ище важнєйше, красни. Попри напартих контролних задаткох и периодох нєпреривного ученя, любели зме з класним вариц котлїк на керестурским базену. Були зме оддзелєнє хторе нє сцекало з годзинох, помагали зме єдни другим и по тим нас шицки професоре, та и паралелни оддзелєня знали. На матурскей екскурзиї зме були у Греческей и там зме ше ище баржей зблїжели. Уписала сом ше на Високу фаховну школу за образованє воспитачох, як остатня ґенерация хтора студирала два роки. Потим сом ше уписала и закончела и треци рок на дошколованю, а тиж и штварти рок, односно, специялистични студиї у Новим Саду. Ище на трецим року студийох почала сом робиц гонорарно на Телевизиї Войводина як новинарка. Нєшка сом ту стаємно занята и робим як новинар-репортер, водитель и редактор емисийох и як спикер.

Андреа Рац, Руски Керестур: Ґимназию сом закончела 2013. року. У оддзелєню нас було 16 школярох, шицки зоз Керестура и єден школяр зоз України. На керестурску Ґимназию и штредньошколски днї ми остали найкрасши памятки. Були зме зложне оддзелєнє, а класна Слободанка Настасич нам ище баржей збогацела штредньошколски днї. Професоре нам вше були порихтани помогнуц, мали зме їх потримовку и порозуменє. Мали зме додатну наставу зоз предметох хтори нас интересовали. Тиж так, попри ученя зме сцигли ходзиц и на додатни секциї як цо то фолклор, ученє странских язикох, спорт… У штреднєй школи сом ше баржей заинтересовала за природни науки, та сом ше уписала на Технолоґийни факултет у Новим Садзе, дзе сом закончела основни и мастер студиї. Тераз робим як технолоґ у фирми Jaffa у Червинки. Моя робота подрозумює провадзенє и оптимизацию процесу продукциї кондиторских продуктох, почитованє стандардох поживовей индустриї, сотруднїцтво зоз другима секторами пре обезпечованє безпечних и усоглашених продуктох, як и розвой технолоґийних процесох за нови продукти.

 

  • Алумнистох Школи „Петро Кузмяк”, односно єй бувших школярох, можеце провадзиц и у Фейсбук ґрупи „Petro Kuzmjak ALUMNI”
(Опатрене 195 раз, нєшка 1)