Дзе су и цо робя 4

автор Мая Зазуляк Гарди 12. май 2021

Маю щесца тоти хтори одмалючка знаю цо єдного дня сцу робиц, та ше им вец анї нє чежко одлучиц до хторей штреднєй школи ше упишу. Медзитим, вироятнє заш лєм єст вецей тих хторим на штернац-петнац роки нє лєгко надумац кадзи далєй, та за нїх добри вибор може буц ґимназия. Думам же шицки знаце же маме ґимназию и на руским язику, у хторей ше вишколовали велї млади, нєшка успишни студенти, лєбо фаховци у своїх обласцох. Ми вам представяме даєдних з нїх.    

Ясмина Чапко, Руски Керестур: Керестурску Ґимназию сом закончела 1998. року. У класи нас було 23-ойо. То бул єден од найрасших периодох у живоце, дружели зме ше, и медзисобу, и зоз сербскима оддзелєнями, бо зме шицки були у Замку. Кед слово о ученю, перши два роки ми були дакус чежши, алє прешли, остали лєм красни памятки. На друженя и класного. После штреднєй школи сом закончела Правни факултет. Як абсолвент сом ше преписала на Факултет за правни и дїловни студиї „Лазар Вркатич” и там сом закончела и мастер студиї. Тераз робим на месце матичара у Руским Керестуре.

Михаил Рамач, Дюрдьов: Ґимназию сом закончел 2010. року. У класи нас було 19. Попри векшини школярох з Руского Керестура, було нас и з Дюрдьова и Вербасу. З того периоду мам вельо красни памятки, то углавним числени анеґдоти з класи, як и памятки на леґендарних професорох хторих паметам по їх єдинственим стилу викладаня. После штреднєй школи закончел сом Високу фахову школу за образованє воспитачох у Новим Садзе. Робел сом як новинар, а потим сом почал робиц у своїм фаху. Моя робота подрозумює орґанизованє и реализованє воспитно-образовней роботи.

Владимир Будински, Руски Керестур: Ґимназию сом закончел 2011. року. Було нас 17 у класи. Зоз других местох мали зме школярох зоз Дюрдьова и Коцура. Штредньошколски днї ми остали у красних памяткох, на дружтво и друженя, були зме наисце зложне оддзелєнє. Истого, 2011. року сом ше уписал на Високу технїчну школу фахових студийох у Новим Садзе, напрям защита од огня. По законченю основних студийох уписал сом ше на специялистични студиї у истей школи, напрям защита од огня и ратованє, хтори тирвали ище рок. Од 2018. року сом заняти у професийней огньогасней єдинки у Кули. Моя основна робота гашенє огньох, ратованє людских животох и материялних доброх.

(Опатрене 158 раз, нєшка 1)