Дзе су и цо робя 6

автор Мая Зазуляк Гарди
493 Опатрене

Маю щесца тоти хтори одмалючка знаю цо єдного дня сцу робиц, та ше им вец анї нє чежко одлучиц до хторей штреднєй школи ше упишу. Медзитим, вироятнє заш лєм єст вецей тих хторим на штернац-петнац роки нє лєгко надумац кадзи далєй, та за нїх добри вибор може буц ґимназия. Думам же шицки знаце же маме ґимназию и на руским язику, у хторей ше вишколовали велї млади, нєшка успишни студенти, лєбо фаховци у своїх обласцох. Ми вам представяме даєдних з нїх.    

Моника Новта, Руски Керестур/Киченер: Ґимназию сом закончела 2004. року. Було нас 16 школярох, векшина з Керестура, а мали зме и єдну школярку зоз Коцура и єдну з Вербасу. Любим ше здогадовац на ґимназийски часи. Як гваря good old times. Думам же сом мала вельо щесца же зме могли мац годзини у Замку. Мнє тот будинок дал окремни шмек тим часом. И, нормално, сами школяре. После Ґимназиї сом пошла на Филолоґийни факултет у Беоґрадзе, студирац Польски язик и литературу. То сом у медзичаше зохабела, и вец сом у Монтреалу закончела Фотоґрафию на Dawson коледжу, Штредньовиковну историю на Универзитету Waterloo, тиж так и мастер на истим факултету и вец post-grad програму TESL, за викладанє анґлийского як другого странского язика. Тераз робим на Conestoga коледжу, на LINC програми, викладам анґлийски людзом хтори имиґрую до Канади. Моя робота подрозумює викладац анґлийски язик и канадску културу и историю, же би ше школяре лєгчейше интеґровали до дружтва.

Ася Папуґа, Руски Керестур/Нови Сад: Ґимназию сом закончела 2005. року. На концу нас було 17 у оддзелєню, зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова. Памятки на Ґимназию добри и кед подумам на тот час, подумам на єден безбрижни период. Складали зме ше, шалєли ше, професоре були ОК. После Ґимназиї сом закончела Катедру за руски язик и литературу на Филозофским факултету у Новим Садзе. Тераз робим як новинар у Рускей редакциї Радио Нового Саду.

Роберт Джуджар, Руски Керестур/Австралия: Ґимназию сом закончел 2008. року. У класи нас було вецей як 20 школярох (число ше меняло з рока на рок, понеже нови школяре пришли, а дзепоєдни и пошли). Векшина зме були зоз Керестура, док зме мали и єдну школярку зоз Вербасу, и єдного школяра зоз Дюрдьова. Зоз Ґимназиї ми остали барз приємни памятки, бул то прекрасни период. Як класа и товарише зме були вше зложни, и кед добре паметам, були зме познати як найвекше руске оддзелєнє. У учальнї нїґда нє було допито, понеже зме нонстоп дацо франтовали, а звонка учальнї зме часто правели вилєти роштиляня на базену и при беґелю. Мнє школованє у Ґимназиї прелєцело барз швидко, зоз велїма квалитетнима преподаванями, а тиж так и зоз рижнима активносцами попри основних предметох, то були секциї астрономиї и робота у часопису „TimeOut”. После Ґимназиї сом закончел основни студиї Физики 2014. року у Новим Садзе, потим мастер Астрофизики 2016. року у Австриї и Италиї, и потим сом докторовал на Астрофизики 2020. року у Австралиї. Починам робиц у индустриї як Data Scientist, у фирми Tribalism, дзе будзем обрабяц и анализовац рижни податки. Док у шлєбoдним чаше робим на своїх проєктох програмованя и астрофизики дзе сом у обласци програмованя нєдавно обявел „Distribution Analyser” – веб апликацию за випитованє рижних дистрибуцийох. У обласци астрофизики робим на проєкту випитованя персценястих ґалаксийох.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ