Дилеми, интроспекциї, квантни системи…

автор м. задрепко 23. новембер 2021

Тоти колумни би мали буц даяки коментар, звит, становиско, даяки упечаток, нє знам анї сам, алє тоти остатнї тижнї, а и длужей, таки єднолични и допити же наисце трацим интересованє за гоч цо звонка зоз даякого мойого универзуму. Допито ми слухац ствари хтори нє маю вязи зоз мозґом и хтори понїжую мою интелиґенцию, а ище ми допитше толковац дакому же суфицит у буджету нє добра ствар, алє подла, допито ми толковац же стандард и БДП нє исте, же вредносц евра нє реална и же зме длужни як нїґда потераз, алє исто так и же нє важне кельо зме длужни, алє кельо продукуєме. Допито ми обяшньовац людзом дацо цо бизме требали учиц у школи, даяки основни принципи економиї.

Исто так, вецей нє мам нерви слухац о тим же нас сцу чиповац и контроловац од людзох хтори хасную кредитни карточки, интернет, мобилни телефони, дружтвени мрежи, участвую у койдзеяких челинджох типа хто як випатрал дзешец роки пред тим. Вик 21. яке чарне чипованє, чиповани зме уж оддавна и тераз као wow, нє дам свою приватносц. Мгм, супер. Ище менєй мам нерви за тих хтори маю даяки трип же корона завера, же є пущена же бизме поумерали, „као” кажда держава ма число кельо людзох ма умрец, еее, за тоту екипу аж нє мам слова, кобояґи пущени вирус же би нас преридзел, алє ше нє сцу вакциновац, бо пре вакцину постаню стерилни. Майке ти, баш Феброна зоз Коцура, лєбо Марта зоз Мартоношу лєбо, нє знам анї сам, дакому завадза. Ало, зменшайце еґо, 21. вик, нє 14.

А тота екипа хтора твердзи же жем ровна, е вони ми приповедка за себе. З початку ми було интересантне слухац их, као  наисце ме интересує, а лєм сом ше намагал похопиц як им роби тото цо маю там дзе другим людзом мозоґ. Алє, нє мам сцерпеня вецей анї за нїх, наисце, ставам од стола и идзем на други бок, нєт смисла трациц час.

И тераз бим, даяки 500 характери зоз празнима местами до конца колумни, „као” требал дац даяке заключенє, алє, ево, нє мам го. У ствари мам, алє нє видзим поенту прецо: гевти хтори ше складаю зо мну лєм поведза – га гей, а гевти хтори ше нє складаю, поведза же –нє мам пойма и можебуц, алє лєм можебуц, пар людзе войду до гоч якей бешеди о тим моїм заключеню, та дацо и научим. Єдноставно зме як дружтво страцели сцерпенє єдни за других и за цудзе думанє, интелект, було цо, векшина штудира о тим як склопиц од 1. по 1, дзе попиє палєнку лєбо найдзе дакого за секс, чи нас потрую зоз авиона, чи зоз вакцину.

Так же нїч од заключеня нєшка. Идзем врациц шицки 10 миндюши до ухох, обуц мартини и облєчиц виєтнамку, та опрез драґстора пиц цедевиту и штудирац о тим чи би нє требало даяк даяку револуцию.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 25 раз, нєшка 1)