Добри рок и добри резултати

автор а. паланчанин
459 Опатрене

НОВИ САД – Порядна 15. схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох отримана вчера, 9. марца, у просторийох Руского културного центру у Новим Саду. На Дньовим шоре найзначнєйши точки ше одношели на прилапйованє думаньох на финансийни звити, звити о роботи за прешли рок, як и плани финансийох и роботи за тот рок наших найзначнєйших институцийох – Заводу за културу войводянаских Руснацох, НВУ „Руске слово”, Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” и Националного совиту Руснацох.

Члени Вивершного одбору з тей нагоди нє мали вельо зауваги на презентовани податки спомнутих институцийох. Насампредз прето же ше їх дїялносц и функционованє одвивало у позарядових обставинох хтори спричинєла пандемия вируса корона. Но, достати средства од субвенцийох, донацийох, конкурсох и по других основох вихасновани на найрационалнєйши способ.

Завод за културу войводянских Руснацох, котри представяла директорка Анамария Ранкович, у прешлим року дїловал рационално и у складзе зоз предписанями хасновал одобрени средства котри достати зоз буджету АП Войводини, зоз донацийох, а остаток средствох достати за два проєкти зоз Министерства култури и два зоз Городу Нового Саду.

Дзекуюци добрим и рационалним поцагом менаджемнту НВУ „Руске слово”, як наглашел директор Установи др Борис Варґа, прешли рок бул успишни гоч було вельо почежкосци. Видавательна дїялносц була успишнєйша як потераз, бо предати 2.015 кнїжки. Виходзели порядни виданя, тижньово новини, дзецински и часопис за младих. Часопис за културу „Шветлосц” катеґоризовани як наукови часопис.

У Плану роботи за тот рок приоритет буду мац кнїжки за дзеци, як и анимировани филми на мацеринскей бешеди, а плановане видаванє 24 кнїжкох. Єден з главних цильох хтори себе поставела Установа то ришованє проблему просторийох дописовательства у Руским Керестуре.

Кед слово о РНТ „Петро Ризнич Дядя”, у прешлим року од пейц проєктох до конца реализовани штири, а пияти при концу. Найважнєйше, цо визначел директор „Дядї” Славко Орос, то же до „орбити” вишли два нови и млади ансамбли ґлумцох цо дава надїю же наш театер ма будучносц.

О резултатох роботи Националного совиту у прешлим року и планох финансийох и плану роботи за тот рок, пре нєблагочасови посиланє звитох, вецей бешеди будзе на идуцей схадзки Националного совиту котра будзе отримана на пондзелок, 14. марца у Руским Керестуре.     

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ