ДОМАШНЇ НА ПЕРШИМ МЕСЦЕ

автор Я. Хома (младши)
1.3k Опатрене

У Петровцох преславени Дзень Руснацох у Републики Горватскей. Єдна з манифестацийох з хтору ше означело нашо швето бул шаховски турнир у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.  На турниру участвовали три екипи – зоз Петровцох, Миклошевцох и Руского Керестура. Найлєпши на чарно-билих польох була домашня екипа.

З нагоди означованя Дня Руснацох у Петровцох, у Републики Горватскей, внєдзелю 22. мая, а у рамикох 25. Спортских бавискох „Яша Баков” отримани турнир у шаху за сениорох. Участвовали три екипи, и то екипа зоз Миклошевцох, Руского Керестура и домашня з Петровцох.

Екипа „Русин”

Екипа „Русин”

Кажду екипу чишлєли по штирме бавяче и єдна резерва. Бавело ше кажда екипа зоз кажду по 25 минути по бавячови.

Прешвечлїве перше место завжали домашнї зоз Петровцох, а за нїх наступали: Иван Винтоняк, Славен Оруч, Илия Юрчевич и Звонимир Ерделї. Друге место завжали Миклошевци, за хторих наступали: Владо Кос, Здравко Звонарич, Пейо Єркович, Йосип Совар и Славко Ждиняк. Треце место место завжала екипа ШК „Русин” зоз Руского Керестура, хтора бавела у составе: Владислав Штранґар, Дюра Венчельовски, Желько Маґоч, Давид Надь и Янко Хома.

На концу треба визначиц же ше Петровчанє указали як одлични домашнї, алє и попри їх усиловносцох, тот турнир мал мале число екипох, т. є. слабе одволованє, гоч по наших местох єст шаховски клуби и любительох шаху.

РЕЗУЛТАТИ

Екипа „Миклошевци”

Екипа „Миклошевци”

После трох колох и одбавених змаганьох, достало ше и побиднїка. Екипа зоз Петровцох победзела екипи Керестурцох и Миклошевчаньох зоз резултатом, а Миклошевчанє победзели екипу Керестурских шахистох зоз. Резултати були шлїдуюци:

Петровци – Ш. К. „Русин” Руски Керестур 3:1

Пертровци – Миклошевци 3:1

Миклошевци – Ш.К. „Русин” 4:0.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ