Домашнї уварели найлєпшу пасулю

автор З. Колєсар
349 Опатрене

КОЦУР – У рамикох 30. Спортских бавискох „Яша Баков”, на Пелетовим салашу у Коцуре внєдзелю отримане змаганє у вареню пасулї, на котрим участвовали осем екипи.

На турниру, окрем домашнїх, ФК „Искра”, котра мала два екипи, участвовали ище СД „Русин” зоз Руского Керестура, „Папивинґ Д.о.о.” зоз Вербасу, КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, котре тиж мало два екипи, а два екипи мал и Руски културни центер зоз Нового Саду.

Найлєпшу пасулю того року уварели члени ФК „Искра” 1 у котрей були Михайло Варґа, Силвестер Хромиш, Радоїца Томич, Милош Славнич и Златко Колєсар.

Того року о побиднїкови одлучовал фахови жири, котри творели Микола Хрин зоз Руского Керестура и Владимир Папуґа зоз Дюрдьова.

За змаганє у вареню пасулї нє мож повесц же є спорт, медзитим, циль орґанизациї того змаганя насампредз друженє людзох котри ше през рок єдни процив других змагаю у рижних спортох.  

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ