Донкихотовци и Макиявелисти

автор каролина джуджар 22. юний 2019

За розлику од дакедишнї часох („уч ше, дзецко мойо, же биш ютре лєпше жила”), нєшкайшому школярови досц чежко найсц мотив же би ше учел. И дацо научел. Понеже нє маю причину заключиц же прецо би ше учели, школяре ше уча пре оцену. Розумиме ше ми шицки – школа „слика и прилика” дружтва у котрим жиєме. Єдно од другого просто нє мож одвоїц.

На каждим крочаю ше девалвує знанє. Медзитим, причина такей ситуациї нє лєм у школи. Попущованє постало воспитни стил у котрим нєшка дзеци одрастаю. Дзецо м ше нє посила порученя дзе ше вреднує знанє, а попри тим цо ище важнєйше, уложени труд. Вельо єст вецей порученя макиявелистичного гарактеру. Шведкове зме силних и вельочислених аферох о купених дипломох, доставаню роботи прейґ вязи, або странки. До того уключени велї явни особи котри би требали представяц даяки модел справованя.

Просвитаре уж оддавна водза донкихотовску борбу. Обчекує ше од нїх же би вибудовали якишик позитивни одношеня ґу роботи, упартосци и знаню, алє на тей церньовей драги су сами. Голєм з векшей часци. Педаґоґия и саме образованє спадли до води тей истей хвильки кед дошло до явносци же  бувши предсидатель купел диплому, а пред милионским авдиоториюмом анї нє знал повесц на котрих предметох вообще и дипломовал. Верим же анї  нєшка нє зна. Так ше предлужело зоз вшелїякима министрами, посланїками, городоначалнїками, аферами, купованями дипломох, плаґиятами. Прешвечена сом и до того же кажди школяр точно зна як дошол до тей оцени котру ма. И свидоми су яке їх знанє. Благочасово формовали думанє же им дацо припада по якимшик задуманим автоматизме, же заслужую шицко без уложеного труду, же през живот нє буду давац, алє лєм доставац (и то на тацни, по можлївосци), же „сконтац даяку вариянту” цалком леґитимна драга ґу успиху. Барз чежко потолковац же шверцованє и преписованє на контролних задаткох нєморални поступок. Патра на тото як на дацо цо цалком нормалне, прилаплїве и таки поступок третирую яґод манифестацию товаришства и знаходлївосци. Попри шицкого цо видза, чудовала бим ше кед би то нє було так.

Нажаль, нїхто ше нїч нє пита тим школяром од котрих ше преписує, котри до свойого знаня дошли зоз роботу, упартосцу и на чесни способ. Найчастейше ше таки дзеци придаю под прициском своїх парнякох и то лєм же би нє були одруцени од дружтва. Та так школяре котри глєдаю лєгчейшу драгу доставаю витор до хрибта, а тоти котри ше наисце уча, камень коло шиї и огорченє. Праве прето ше може случиц, а и случує ше, тото же таки школяре помали створя подлу слику о себе, поцагую ше до себе и цихо су. И так ше формує дружтво у котрим нє чуц глас найлєпших. А хто найгласнєйши, того ше и чує и слуха? Праве тих котри то вообще нє заслужую.

Нїч ту вецей нє чудне. У жеми трецого швета – образованє трецого швета.

(Опатрене 77 раз, нєшка 1)