Доступни видео-материяли за маломатурантох и на язикох меншинох

автор я. дюранїн
812 Опатрене

БЕОҐРАД – Министерство просвити сообщело же, у сотруднїцтве зоз Покраїнску владу, оможлївело преклад и титлованє образовних материялох за шицких маломатурантох за предмети хтори ше поклада на Закончуюцим испиту, а котри емитовани на Радио-телевизиї Сербиї на сербским язику.

Образовни єдинки котри уж емитовани у рамикох проєкта образованя на далєкосц тераз преложени и титлованина руски, словацки, мадярски и румунски язик, а доступни су на дружтвеней мрежи ют’юб на заєднїцким боку Радио-телевизиї Войводини и Радио-телевизиї Сербиї.

Кед ше пойдзе на їх сайт, перше треба вибрац хтори ше предмет жада провадзиц – математику, хемию, физику, биолоґию, чи историю. Потим ше у споднєй линиї кликнє на подешавања (settings), а потим на превод (subtitles) и вибере ше жадани язик.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ