До швета за науку

автор Ц. НАДЬ 18. октобер 2015

Боян Колошняї закончел мастер студиї на Технїчним Универзитету у Минхену 2013. року, а на докторски ше уписал у юлию 2014. року. Кратши час робел на Фраунхофер Институту, а тераз роби як наукови сотруднїк на истим факултету.

Хвильково роби на науковим проєкту „FORSEC”, дзе штири Баварски универзитети сотрудзую у виглєдованьох з обласци безпечносци у информативних системох.

– Мой задаток випитац можлївосци хаснованя штучней интелиґенциї у класификованю чкодлївих програмох и надпатраню виртуализованих системох. Приклад тих системох ткв. клауд (cloud), дзе кажде може закупиц виртуелни компютер, у нїм тримац свойо податки и порушовац програми прейґ интернета. У каждим семестру тиж рихтам преподаваня и семинари за студентох – толкує Боян.

Школованє у Нємецкей ше розликує од школованя у Сербиї. Факултет на хторим вон студирал ма найвисши ранґ у Нємецкей, так же студенти хтори ше там уписую барз мотивовани и прето велька конкуренция.

– Под час студираня єст вельо можлївосци уключиц ше до виглєдовацких роботох у велїх компанийох, як цо Интел, Микрософт, БМВ хтори маю свойо центри у Минхену. Подобни можлївосци чежше достац у Сербиї, гоч студенти хтори законча факултет достаню вельке знанє – гвари Колошняї.

Литература хтору хаснує за виглєдовацки и науково роботи на анґлийким язику, прето же би роботи познєйше могли буц обявени на медзинародних конференцийох.

– У шлєбодним чаше ше намагам хасновац нємецки язик, праве прето же бим го цо лєпше звладал. На Катедри дзе робим нас єст зоз велїх державох. Ту колеґове зоз Нємецкей, Китаю, Румуниї, Греческей и Русиї. Тота рижнородносц дакеди вимага додатни способносци у комуникациї, алє затераз добре робиме вєдно – припознава Боян.

Зоз сотруднїцтвом зоз професорами є задовольни, а совити хтори достава помагаю му же би напредовал.

– Од докторанда ше обчекує же би самостойно робел на своїм проєкту и докторскей дисертациї, дзе ма можлївосц консултовац ше зоз професорами и руководителями. Найважнєйши план ми же бим докторовал у предвидзеним чаше. До Сербиї бим ше любел врациц кед би исновали можлївосци же бим отворел свою „startup” фирму, або кед бим могол предлужиц виглєдовацки роботи на факултету – додава вон.

Боян совитує студентом хтори сцу дознац дацо нове же би вихасновали нагоду и можлївосц студираня у иножемстве – так збогаца свойо искуство и преширя знанє. И вшелїяк препоручує нащивиц Минхен, прето же понука вельо туристични интересантносци: од архитектури, музейох, по манифестациї, як наприклад „Октоберфест”.

– Пачи ми ше же ше тот город находзи блїзко при Алпох. Єст вельо красни места за вилєт, хтори окружени зоз озерами и брегами и там ше през викенд мож склонїц и одпочинуц– закончує Боян Колошняї.

(Опатрене 180 раз, нєшка 1)