Дрон – бависко, алє и одвичательносц

автор Марко Буила
359 Опатрене

Можеме шлєбодно повесц же пренаходок фотоапарату представя єдну з найвекших сатисфакцийох за людску заєднїцу. Вон нам оможлївює же бизме кажду хвильку котру зме дожили зазначели и ознова ю преживйовали припатраюци ше на фотоґрафиї. Тимотей Рац зоз Коцура ше уж длугши час занїма зоз фотоґрафию и намага ше зазначиц кажду хвильку, подїю и место на котрим ше находзи зоз камеру. Цо Тимотей найволї знїмац и фотоґрафовац, на яки способ то роби, кеди ше почал зоз тим занїмац и як до того пришло, виприповедал нам за МАК.

Кеди ши ше почал интересовац за фотоґрафию и знїманє зоз дроном и як пришло до того?

Тимотей Рац: Под час студийох сом ше почал интересовац и пробовац фотоґрафовац дацо цо мнє було интересантне. То було баржей виглєдованє функцийох фотоапарата и пробованє даяких идейох цо сом видзел на интернету. Приповедка з дроном почала пред двома роками, праве кед почала шветова пандемия. Колеґа котри по теди знїмал зоз камеру понукнул ми чи бим вжал од нього дрон и знїмал з нїм свадзби и рижни збуваня. На перши попатрунок то було вельке виволанє котре сом дзечнє и без роздумованя прилапел.

Чи можебуц студираш, або ши закончел дацо вязане за фотоґрафию, або технолоґию?

Т. Р: Закончел сом Високу технїчну школу у Новим Садзе, напрям информацийни технолоґиї, дзе нє було вельо дотику зоз фотоґрафию, алє людзе коло мнє ше занїмали зоз фотоґрафию, та и мнє то покус почало цикавиц. Верим же то и у ґенох записане, мой бачи ше у младосци професийно занїмал з фотоґрафию.

Цо найчастейше знїмаш, або фотоґрафуєш и дзе пренаходзиш инспирацию?

Т. Р: Найчастейше знїмам свадзби, вешеля, даяки збуваня, церкви, манастири, будинки котри ше будую. А кед знїмам за свою душу, то углавном природа. Инспирацию пренаходзим у музики котру слухам док идзем на роботу, або кед гонїм авто. Кед сом сам, и музика обовязно у слухалкох. Монтирам сам свойо знїмки и обробюєм слики. Дараз ми за тото потребне вельо часу, алє кед сом достаточно мотивовани и мам одредзену визию, вец робота лєци, уживам у нєй.

Могол биш нам дакус потолковац як дрон функционує, чи потребне даяке допущенє за ньго и чи єст даяки правила цо ше шме знїмац, а цо нє?  

Т. Р: Дрон то як бависко, алє ноши вельку одвичательносц, понука вельо можлївосци кед ше зна з нїм руководзиц и зробиц тото цо ше сце. Дрон ше состої зоз лєтачки, камери и контролера з котрим ше руководзи, односно командує и видзи ше слика з камери на лєтачки. Потребне мац допущенє за управянє зоз дроном и допущенє за знїманє котре ше поглєдує даскельо днї пред лєценьом, односно знїманьом. У Сербиї єст огранїченя по котру висину лєтачка може лєциц и кельо муши буц оддалєна одомнє кед є у воздуху.

Чи шицко тото зоз чим ше занїмаш баржей твой гоби, чи робота котра може принєсц добри заробок?

Т. Р: Ище вше то лєм гоби котри приноши даяки дробни заробок попри примарней роботи, а за надалєй увидзим як ше ситуация будзе розвивац. Же би ше могло жиц з тей роботи потребне дойсц на тарґовище зоз добру, квалитетну роботу и рекламу. Ище вше у тим виглєдуєм свойо можлївосци и робим на усовершованю.

Попри фотоґрафованя и знїманя, чи маш ище даяки интересованя?

Т. Р: Мам вельо интересованя, алє мало часу же бим шицко посцигнул. Любел бим ше вецей пошвециц видео едитованю, програмованю, понеже затераз то лєм на аматерским уровню. Любел бим знац вецей ствари о автох, технїки, видео бавискох итд.

За сам конєц, дзе мож пренайсц твойо фотоґрафиї и знїмки, и дзе их найчастейше обявюєш? 

Т. Р: Знїмки и фотоґрафиї кладзем на мой Фейсбук и Инстаґрам профил (@timotej.rac92). Мал сом чесц же даєдни мойо фотоґрафиї з дроном крашели насловни боки кнїжкох, новинох, часописох, а тиж були уключени и до вистави фотоґрафийох кед Нови Сад постал Европска престолнїца култури у 2022. року.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ