Дуалне образованє шанса за занятосц младих

автор танюґ/сен
973 Опатрене

БЕОҐРАД – Пре образованє квалитетних кадрох котри такой по законченю штреднєй школи буду порихтани за роботу, у Сербиї ше влонї у 14 школох почало запровадзовац дуалне образованє, хторе подрозумює паралелну наставу и праксу у будуцим фаху. Праве дуалне образованє було тема вчерайшого фахового сходу „Млади и нєзанятосц – як запровадзиц моцни вязи медзи образовну систему и привреду“.

2-Dualne-02

Премиєр Сербиї Александар Вучич на тим сходзе гварел же дуалне образованє значне пре обезпечованє роботи, рост БДП, животни стандард, та европски интеґрациї, алє тоту систему мало хто розуми. За тераз у програмох дуалного образованя сотрудзую углавним иножемни фирми, а у наиходзацим периодзе заплановане подзвигнуц число таких програмох зоз 14 на 70.

У Сербиї 62 одсто нєзанятих младих нє ма нїяке роботне искуство, а коло 150 000 младих од 16 по 24 роки ше анї нє школує, анї нє роби.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ