Думац зоз свою главу и витирвац у тим

автор Лидия Вереш
905 Опатрене

Михаил Рамач з Дюрдьова уж вецей роки познати нашей публики. Окрем по анґажованю у руских медийох, младшим є познати и як кантавтор, а по фаху є воспитач. Того року Михаил порушал и Ют’юб канал на сербским язику Glavom i Stavom”, на хторим мож патриц розгварки зоз собешеднїками розличних занїманьох, интересованьох и професийох, а тераз ше вон нашол у улоги нашого собешеднїка.

Як ши надумал порушац свой Ют’юб канал „Glavom i Stavom”?

Михаил Рамач: Два роки сом препровадзел гонорарно у медийох, на остатку то була телевизия, котра ми понукла кус иншаку перспективу на новинарску роботу. Гоч сом ше у РТВ-у затримал лєм коло пол рока, така файта роботи ше ми уцагла под скору, бул сом прешвечени же ту нє будзе конєц знїманю и новим приповедком. Ище теди, 2015. року сом купел DSLR камеру и скромну опрему з котру бим такой предлужел знїманє, медзитим, наиходзаци днї ме одведли ґу мойому фаху, та тота идея мушела причекац. Коцочки ше поскладали праве того року.

Прецо праве така назва?

МР: Єст досц причини и лєгко бим ше ошлїснул до символики и филозофиї, алє на концу концох то заш лєм найбаржей пре праґматични причини. Прето же нєшка думац зоз свою главу, витирвац у своїх становискох, обкеровац риялити атмосферу хтора ше уцагла до дружтва и спин висти постава вше чежше, а за людзох котри праве таки и тому ше намагаю у „мейнстрим медийох” углавним нєт места. Ясне ми же перша асоцияция на назву политика, алє як цо мож видзиц, роби ше о приповедкох хтори праве ту же би ше шицко неґативне цо сом начишлєл обкеровало.

Як вибераш собешеднїкох?

Фото: Ют’юб принтскрин

МР: Собешеднїк муши буц дахто хто дума праве так як назва гвари, алє мушим надпомнуц же нє муши мац исте становиско як я. Чежим же би розгварка була приповедка хтора од патрачох глєда же би принєсли свой заключок и мали свойо думанє, а нє же би им я наруцовал свойо думанє. Мушим ше послужиц з анґлийским словом Mindset, бо праве нашо розлики у нїм, хтори кед похопиме можу нам вецей буц на хасен же бизме були лєпши и баржей розумели єдни других.  

Знїмаш и на терену, и онлайн. Волїш робиц розгварки наживо, чи заш лєм прейґ интернета?

МР: Вше лєпше наживо, медзитим, знїмац на терену вимага додатну орґанизацию и вецей часу. Онлайн опция була єдина у чаше кед наступела пандемия, а указало ше же през онлайн розгварку часто мож почувствовац добру енерґию, кед приповедка интересантна, и пре тото же нам тота файта комуникациї вецей нє така страна.

Чи маш дакого окремного з ким биш раз любел поробиц розгварку?

МР: Бранимир Джони Штулич, медзитим, було би чудо з оглядом на тото же Джони нє комуникує з новинарами, окрем власних виявох, цо тиж ридко. Понеже ми потераз найбаржей „лєгли” приповедки нє таких познатих, алє скромних, задовольних и успишних людзох, любел бим же би их и надалєй було цо вецей.

Цо шицко потребне же би ше водзело єден таки канал?

МР: Потребне любиц и сцец, а друге мож научиц. Праве Ют’юб понука ришеня за скоро шицко цо дахто сце дознац и научиц о тим. За початок достаточни лєм мобилни телефон, два микрофони и програма, лєбо апликация за монтажу. Кед слово о успиху каналу, то вшелїяк континуитет и квалитетни змист.

Чи и шицки технїчни ствари хтори вимага така файта медию робиш сам?

МР: Шицко робим сам, а то вимага досц часу кед ше рихта кус длугши формат яки я мам. Монтажа часц роботи хтора дакеди длугока и кус допита, алє заш лєм барз интересантна, бо є способ на хтори ше представи тото цо зняте и дава вельо места креативносци.

Фото: Ют’юб принтскрин

Дзе ше учиш, усовершуєш коло того?

МР: Основни ствари о монтажи и знїманю зо мну нєсебично дзелєли монтажере и знїмателє з телевизиї и там сом наисце вельо научел, гоч сом бул лєм новинар. Нєшка, як сом спомнул, Ют’юб главне жридло информацийох. Гоч видео випатра як дацо цо мож швидко пририхтац, заш лєм треба вельо часу. Як за пораду и догварки терминох, так и за друге. Прето обявйованє єдного видеа од 15 до 30 минути до тижня чежко виводлїве коло роботного одношеня, кед ше шицко роби сам. Праве прето питанє кельо будзем порядни у будучносци. Нє сиґурни сом кельо ми то оддих од роботи з оглядом на тото кельо енерґиї и часу вимага, алє є за мнє єден барз активни одпочивок и вшелїяк гоби хтори моєй любопитлївосци на одредзени теми дава можлївосц же бим ше з нїма занїмал.  

Яки реакциї патрачох?

МР: Реакциї добри, алє то углавним нє директни коментари, цо цалком розумлїве, бо скромне число людзох хторе ме провадзи нє файта людзох хторим коментарованє на дружтвених мрежох рутина. Людзе найбаржей подзековни же можу видзиц людзох котрих ценя, а нєт их у медийох, лєбо би их жадали видзиц частейше.

Плануєш можебуц и по руски правиц розгварки?

МР: Барз бим любел робиц по руски, алє би то було дацо инше. Думам же нам по руски хиби вецей забавного змисту и змисту за розвагу, як цо то забавни и сатирични емисиї, подкасти итд. Праве интернет нам дава можлївосц же бизме таке дацо и реализовали. Затераз фино же постої єден подкаст по руски, а наздавам ше же ше змисти яки сом спомнул реализую у будучносци у нашей заєднїци.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ