ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 12. юния 2022. року у своїм 65. року преселєл ше до вичносци

ДЮРИ КОЛЄСАР

(1957–2022)


Мили брату, дзекуєме ци на твоєй доброти, любови, поради, потримовки и велїх красних заєднїцких хвилькох. З почитованьом у надїї до нового стретнуца будземе це ношиц у своїх шерцох и молитвох. Брат Владимир з фамелию
Спочивай у мире Божим!
(Опатрене 3 раз, нєшка 1)