СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 9. юлия наполнюю ше штири роки як вецей нє зоз нами наш мили син и брат

ЕЛЕМИР ДЖУДЖАР

(1950‒2017)
з Руского Керестура


Вично ожалосцени мац Гелена, шестра Марча зоз фамелию и брат Янко зоз фамелию
Вичная памят!
(Опатрене 1 раз, нєшка 1)