СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 30. юлия 2021. року наполнєли ше 10 роки як ше преселєл до вичносци наш мили оцец, син, брат и унук

ЖЕЛЬКО НАДЬ

(1982‒2011)
з Руского Керестура


З любову и почитованьом найкрасши памятки на ньго чуваю його наймилши
Най спочива у мире Божим!
(Опатрене 7 раз, нєшка 1)