Завод будзе участвовац у новим проєкту

автор пририхтала я. дюранїн
292 Опатрене

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох, вєдно зоз ище штирома заводами, будзе участвовац у проєкту у єдней спомедзи осем програмских цалосцох под назву Дунайске морйо у рамикох означованя Нового Саду як Европскей престолнїци култури у 2022. року.

Циль того проєкту представянє традицийней творчосци националних меншинох през иновативни приступ у музики.

Плановани три активносци: роботнї за членох оркестра, знїманє авдио-промотивного змисту и заєднїцки концерт.

Праве на тим заєднїцким коцерту оркестри буду наступац окреме, же би ше на концу концерту злучели до єдного велького оркестра хтори укаже на богатство розличносцох и интеркултуралне прецагованє музики шицких етнїчних заєднїцох хтори дзеля исти животни простор.

Програми у тей такволаней луки буду отримани од 22. юлия по 21. авґуст под назву Дунайске морйоОдкриванє и очуванє Дунаю.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ