(За)глобенє мозґа

автор а. саванович 1. новембер 2020

Остатнї даскельо тижнї, з моря информацийох и темох хтори засипую наш явни и медийни простор удало ми ше видвоїц єдну,  тоту о „циркулованю мозґох” хтору виштрелєла бувша, технїчна и будуца премиєрка Ана Брнабич.

Коментаруюци (нєзастановлїви) одход младих зоз жеми, вона гварела же одлїванє мозґох нє проблем, аж и добра ствар, кед держава направи амбиєнт же би вони „циркуловали”. Озда сцела повесц – Идзце, научце и усовершуйце ше вонка, а вец ше врацце и принєшце нам нови знаня. Медзитим, гварела так як гварела, и то ше преширело по дружтвених мрежох, углавним на шмих.

Можебуц „циркулованє мозґох”  наисце фахови термин з хторим ше описує гореспомнути феномен, медзитим, ми го нєбарз мали нагоди научиц. Поправдзе, кельо людзох познаце хтори пошли вонка, школовали ше далєй и научели вецей, и вец ше врацели назад? По власней дзеки, нє думам ту на проблеми з визами, роботнима дошлєбодзенями и пребуваньом? Но, кед же познаце такого дакого, то вам приклад „циркулованя мозґох”. Єст их, нє гварим, алє нє у моїм окруженю, одлїваю ше доокола мнє и мозґи, алє и мускули, похребцини, гола роботна моц.

А тераз дакус, о єдним тутейшим мозґу хтори ше сцел одляц, алє нє мал щесца. То тот исти цо праве тераз здумує тоту исту колумну, понеже му скорей часу припаднул термин бувшей колумнистки хтора ше уж одляла. З тей нагоди жичим щесца и шицко найлєпше и єй, и нам цо зме остали….

Но, та, почало барз крашнє. Перше сцигла родзинска поволанка нащивиц их у Нємецкей. Корона охабя обачлїви пошлїдки на шицким, та и на мнє. Живот ше зведол на превипитованє и анализу шицких дотерашнїх животних (нє)досягнуцох. Епидемия лєм доляла на кризу штреднїх рокох. Реално, похопел сом же ше цошка муши меняц, ратовац цо мож, док ище нє цалком позно.

Як тото славне шветло на концу тунела, сцигла поволанка до иножемства, стимуланс таки моцни же ми одразу нє було важне анї як, анї нач там пойдзем, анї докля останєм, анї чи ше врацим, важне ми постало лєм цо скорей, цо далєй оталь.

Упар сом ше покончиц цо треба по шалтерох управох и державних службох, а за єдного родзеного баксуза яки сом, аж ми и досц добре ишло. Аж так добре, же ше злєкнєш. Нормално, проблеми почали два днї пред рушаньом на драгу. Шицко покончене, остало лєм ище раз прейсц през процедуру, бо знаме же ше у Нємецкей до того трима. Отворим сайт, а там Амбасада Бундесрепублики педантно и прецизно обявела же хтори рестриктивни мири пре корону ознова важа. Углавним, до Нємецкей можу войсц нємецки и державянє ЕУ хтори там робя, як и особи хторим там (най)узша фамелия. За шицких обовязни двотижньови карантин… Як сом то читал, так ми ше плани (и надїї) валяли як турнї з писку…

Нїч, ту сом и далєй. Пасош чисти без штембильох, порихтани за першу шлїдуюцу нагоду. Тот мой мозоґ ше нє преславел – нит ше одлял-нит циркулує. Алє, голєм колумна интересантна… Озда.

(Опатрене 47 раз, нєшка 1)