Закончена адаптация Дома култури у Сивцу

автор м. джуджар; фото:кула.рс
275 Опатрене

СИВЕЦ/КУЛА – Тих дньох закончени роботи на реновираню Дома култури у Сивцу, пременєни шедзиска, етисони, обновени патос, часц вентилациї и обилєна сала, наявює ше и реновиранє других часцох тей установи, а средства за адаптацию обезпечела Општина Кула, преноши општински сайт.

З тей нагоди, предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич визначел и плани же у наиходзацим периоду тота установа, алє и други у општини Кула, би требали прейсц на зогриванє на ґаз, цо шицко у процедури.

По словох предсидателя, и того року предлужена пракса укладаня до обєктох за спорт, културу и до домох здравя. Окрем Сивца, того року укладане до Дома култури у Липару, Дома култури у Червинки и у Ґалериї у Кули. Будзе предлужене укладанє до домох култури у каждим населєним месце и шлїдуюцого року, гварел Милянич.

Директорка Дома култури Сивец, Вера Ґолубович, визначела значносц реновираня, а вихасновала нагоду и повесц же остатнє реновиранє було 1977. року скорей як цо отримани 1. ФАМУС, та же 11. децембра шлїдзи отримованє 37. по шоре ФАМУСУ у новим амбиєнту.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ