Закончени семинар на Златару

автор ол. русковски
670 Опатрене

НОВА ВАРОШ/ЗЛАТАР – Дводньови семинар на тему унапредзованя професийних и етичних стандардох за родно чувствительне информованє, без родних стереотипох и сензационализмох у медийних змистох закончени всоботу, 23. новембра, у Новей Вароши, на Златару.

Другого дня семинару шицки присутни новинаре дискутовали о особних и стратеґийох медийних хижох за унапредзованє информованя о родней ровноправносци, о можлївих темох, цильох, активносцох по крочайох и можлївих собешеднїкох. Шицки учашнїки ше тиж оглядли на етични кодекс новинарох Сербиї котри обовязує новинарох и новинарки же би у явним информованю керовали дискриминацию засновану на раси, полу, старосци и сексуалним опредзелєню. Заш лєм, як заключели, напруженя котри зробени у предходним периоду нє приведли до напредованя у смислу родно чувствительного информованя и нєдискриминаторского приказованя женох у явних глашнїкох.

Семинар орґанизовала Женска нєвладова орґанизация Форум женох Приєполя хтора промовує родну ровноправносц прейґ медийох, у рамикох проєкту „Унапредзованє професийних и етичних стандардох за родно чувствительне информованє – без родних стереотипох и сензационализмох у медийних змистох”, з потримовку Министерства култури и информованя Републики Сербиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ