За виплацованє пензиї з банки потребна полномоц

автор я. дюранїн
552 Опатрене

БЕОҐРАД – Пензиї у Сербиї доставаю 1,3 милиони особи, а гевти котри маю прейґ 65 роки и нє шму виходзиц зоз обисца, можу овласциц дакого же би место нїх винял пенєжи у банки у котрей маю рахунок, гварел нєшка за РТС ґенерални секретар Здруженя банкох Владимир Васич, а преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Васич гварел же тоти пензионере треба же би ше явели банки и вибрали способ на котри превежню пензию, а потим же би овласцели особу котрей веря. Формулар яа овласценє мож превжац зоз сайта банкох, або го особно може написац на паперу же би дахто место нїх у банки винял пенєжи.

Васич гварел же тота полномоц, котра остава у банки, муши мац податки о пензионерови, овласценей особи, рахунку, суми котру ше бере, контакт и муши буц власноручно подписана.

Вон препоручел же кажде хто може треба же би хасновал карточку за дзвиганє пенєжох, алє и за купованє, прето же позарядово ситуациї указали же хаснованє готового пенєжу представя векши ризик за здравє, та и Шветова здравствена орґанизация препоручела хаснованє карточкох.

Од 31. марца почина важиц и мораторуюм на одплацованє кредитох у тирваню 90 днї котри уведла Народна банка Сербиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ