За насилство у фамелиї 35 прияви

автор днв/зам
902 Опатрене

ВЕРБАС – Од початку, та по октобер того року у Вербаше поднєшени 35 виновни прияви за насилство у фамелиї, гварел началнїк Полицийней станїци у Вербаше Влада Ґлодьович, а преноши новосадски „Дневник”.

Тото число вельо векше у одношеню на прешли роки – влонї було 26 прияви, 2014. року 20, а 2010. року 10 виновни прияви.

– Добре координованє службох и одшмельованє жертвох насилства у фамелиї допринєсли звекшованю числа виновних приявох, а маме и лєгчейшу можлївосц за затримованє насилнїкох. Тиж и векша медийна и повага явносци тому проблему допринєсли же жертви приявюю насилство у фамелиї – гварел Ґлодьович.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ