За предсидателя осмеро кандидати на лїстини

автор я. дюранїн
2k Опатрене

Републична виберанкова комисия преглашела осем кандидатох за предсидателя Републики Сербиї на наиходзацих виберанкох. Рядошлїд кандидатох утвердзени 18. марца на вицагованю числох под хторим буду на гласацких лїсткох.

  1. Миша Вацич кандидат за предсидателя Републики Сербиї спред Сербскей правици на чиїм є чолє. То странка хтора ориєнтована екстремно на правим боку. Народзени є 5. юния 1985. року у Беоґраду. Од 16 рокох зоз свою фамелию бивал у Нємецкей дзе закончел штредню и висшу економску школу. По врацаню до Сербиї 2004. року, уписал ше на Правни факултет, алє го нє закончел. Познєйше нострификовал здобути школски дипломи и по фаху є економиста. Од теди по нєшка активни є у партийох правей ориєнтациї (Рух 1389, Сербски народни рух 1389). На позарядових виберанкох 2014. року за одборнїкох Скупштини Беоґраду його странка нє прешла цензус.                                                                                                                                                                                                       
  2. Биляна Стойкович кандидатка за предсидателя спред желєней коалициї Мушиме. Народзена є 6. октобра 1972. року у Беоґраду. По фаху є професорка на Биолоґийним факултету Универзитета у Беоґраду. На тим факултету дипломповала 1996. року, маґистровала 1999, а титулу доктора наукох у обласаци еволуцийней биолоґиї и ґенетики здобула 2007. року. Позарядови професор є од 2013. року. Автор є и коавтор вецей кнїжкох на тему еволуциї и ґенетики.                                                                                                                                   
  3. Бранка Стаменкович кандидатка за предсидательку Републики спред коалициї Досц було – Здрава Сербия – Жиєм за Сербию. Народзена є 27. фебруара 1968. року у Беоґраду. По законченю штреднєй школи, робела у приватних и дружтвених подприємствох на розличних функцийох – од административних по руководзаци. Дзеведзешатих рокох прешлого столїтия постала поднїматель, односно прекладатель и видаватель кнїжкох з обласци популарней психолоґиї и астролоґиї. У политичним живоце є од 2014. року кед ше першираз кандидовала за посланїка у републичним Парламенту. На парламентарних виберанкох 2016. року Ґрупа гражданох Досц було достали 16 мандати, та и вона була посланїк.                                                                                                                                                                                                                                                 
  4. Здравко Понош кандидат за предсидателя опозицийней коалициї Зєдинєна Сербия. Народзени є 3. новембра 1962. року у Книну, Република Горватска. Векшу часц младосци препровадзел у Заґребу дзе дипломовал за инжинєра електротехнїки. Од 1986. року жиє у Беоґраду дзе почал воєну кариєру. Од 2002. року достал роботу у Министерстве охрани дзе бул совитнїк вецей министром, та и Борисови Тадичови хтори познєйше вибрани за предсидателя Републики. Чин ґенерал–майора здобул 2005. року, рок познєйше унапредзени є за началнїка Ґенералштабу Войска Сербиї. До пензиї пошол 2009. року. У политичним живоце є од 2017. року.                                                                                                                                                                        
  5. Милица Дюрдєвич Стаменковски кандидатка за предсидательку Републики Сербскей странки Заветници. Народзена є 21. юлия 1990. року у Беоґраду. По фаху є политичар, закончела Факултет политичних наукох Универзитета у Беоґраду. Вона єдна зоз сновательох странки на чиїм є чолє. Пред снованьом странки 2012. року була член Сербскей радикалней странки. Вельки є борец процив НАТО-а и потримовка Русиї.                                                                                                                                                                                                                                                                    
  6. Александар Вучич, актуални предсидатель Републики Сербиї и кандидат за предсидателя на наиходзацих виберанкох спред Сербскей напредней странки. Народзени є 5. марца 1970. року у Беоґраду. По фаху є правнїк, закончел Правни факултет на Универзитету у Беоґраду и политичар. Бул член Сербскей радикалней странки по 2008. рок кед бул єден зоз сновательох Сербскей напредней странки на чиїм є чолє од 2012. року. Од 2014. по 2016. рок бул предсидатель Влади Републики Сербиї, а од 2016. по 2017. рок бул подпредсидатель Влади. У априлу 2017. року є вибрани за предсидателя Републики Сербиї у першим кругу гласаня.                                                                                                                                  
  7. Милош Йованович кандидат за предсидателя спред коалициї НАДА Националней демократскей алтеранативи. Косцанїк тей коалициї Демократска странка Сербиї и Рух за обнову Кральовини Сербиї. Народзени є 19. авґуста 1976. року у Беоґраду. По фаху є правнїк и политиколоґ. Академски дипломи здобул на Универзитету у Паризу Сорбона, дзе здобул и титули маґистра 2001. року и доктора наукох 2010. року. Од 2007. року бул совитнїк министра за Косово и Метохию. Окончовал и велї функциї у Влади Републики Сербиї, а 2012. постал народни посланїк. Предсидатель є Демократскей странки Сербиї од 2017. року.                                                                                                                                                                                       
  8. Бошко Обрадович кандидат за предсидателя спред коалициї Двери и Рух за обнову Кральовини Сербиї. Народзени є 23. авґуста 1976. року у Враничу. По фаху є политиколоґ и писатель, закончел Филолоґийни факултет и Факултет политичних наукох на Универзитету у Беоґраду. Народни посланїк бул од 2016. по 2020. рок. Од 2017. року на функциї є предсидателя Сербского руху Двери.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ