За шицких школярох конєц школи

автор м. афич
305 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – И у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, вчера бул остатнї наставним дзень у тим школским 2021/22. року.

Того року, школски рок нараз закончели и основци котрих було 252 и штредньошколци и у ґимназиї и у напряме туристично-готелиєрски технїчар, дзе було 186 школярох.

Ище скорей школа закончена за матурантох штредньошколцох, а настава и за малих матурантох, котрим ище остава досц того. Перше то покладанє Закончуюцого испиту, котри будзе од пондзелку 27. по стреду 29. юний.

Тих дньох осмаки, котрих єст 21, буду покладац тести з мацеринского одн. руского язика, други дзень з математики, а треци комбиновани тест зоз пейцох предметох, а вец шлїдзи дальша процедура упису до штреднїх школох, по точно одредзеним календаре.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ