За 43 роки постал вецей од спорту

автор маз 12. авґуст 2016

Ноцни турнир у малим фодбалу за Керестурцох шицких ґенерацийох нє лєм змаганє на хторе скоро мешац ходза до Старей школи потримовац свойо облюбени екипи, алє и нагода же би през лєто мали дзе висц, подружиц ше и виполнїц свой час. И так уж 43 роки, кельо Турнир тирва у континуитету

За вецей як штири децениї, на Турниру ше пременєли велї ґенерациї бавячох, алє и орґанизаторох. Уж скоро дзешец роки єден з орґанизаторох и Борис Шайтош, спортски роботнїк у Спортским дружтве „Русин”, хтори гвари же „рецепт” за таку длугу традицию то упартосц и порядне орґанизованє Турнира.

– Нє шме ше прескочиц анї єден рок. Гоч спорт вше популарни, можебуц остатню децению єст менєй сениорски екипи як скорей, алє заш лєм, каждого року маме коло 12 екипи, цо досц же бизме орґанизовали Турнир хтори будзе тирвац голєм три тижнї. Нє мож ту вельо меняц, а и нєт потреби за вельки пременки же би Турнир обстал, бо то спорт. Тото цо ше меняло, то же уж дас остатнї дзешец роки поряднє бавя и дзеци, а того року першираз бавели и ветеранє. Тиж так, того року зме звекшали наградни фонд, бо зме достали средства од спонзорох, и то такой прицагує ище даскельо екипи – бешедує Шайтош и додава же би могло злєпшац и условия за бавенє на терену у Старей школи, алє же би то уж мушела буц озбильнєйша инвестиция.

НОЦАМИ ЧУВАЛИ РЕФЛЕКТОРИ ОД КРАДОШОХ

Ноцни турнир у малим фодбалу тераз орґанизує Фодбалски и Рукометни клуб „Русин”, а пред тим вон роками бул у компетенциї младежских орґанизацийох. Иницияторе, же би ше го почало орґанизовац, були Любомир Русковски Чоби и Ириней Рац Райко, теди, 1973. року, у мено предсидательства Месней орґанизациї Союзу социялистичней младежи Войводини Руски Керестур.

– Рок пред тим зме як предсидательство бавели на турниру у Червинки. После того нам пришло на розум же чом би то и у нас нє могло орґанизовац таке змаганє. Так шицко почало, з потримовку предсидателя младежи Янка Раца. Нє обчековали зме теди же порушаме цошка цо будзе мац таку длугу традицию. Сцели зме обдумац цошка за младеж, же би мала даяку забаву и дзе висц. Перши Ноцни турнир ше указал як барз интересантни за младеж, а, ниа, вон так зажил же тирва и нєшка. На першим Турниру було осем домашнї екипи, а победзел Русин – бешедує Русковски и през шмих ше здогадує як ше мушели знаходзиц же би условия були цо лєпши.

– Пополаднями зме ишли до Старей школи заметац терен и залївац го же би вечар було шицко як треба. Теди ище нє було рефлектори, та зме их жичали з Дому култури и кладли на древа. Мушели зме ше старац о нїх, та зме их аж и вечарами чували же би их дахто нє украднул. Нє було ище анї трибини, та людзе на змаганьох стали около.  И теди, як и тераз, було вельо навиячох – визначує Русковски.

Nacionalna klasa-mak dresi

Єдного року екипа „Национална класа” наступела и у маїцох часопису МАК

ПОЛНА И „СТАРА”, И ЦЕНТЕР

Того року, Ноцни турнир у малим фодбалу тирвал коло штири тижнї, а кажди дзень, окрем соботи кед нєт змаганя и дньох кед хвиля нє була крсна, на трибинох було коло 200 навиячох. На финалу були полни трибини, алє и цала Стара школа, понеже го провадзели коло 500 особи. По законченю могло чуц коментари и публики и бавячох, же – цо тераз буду робиц вечарами кед Турнир закончени.

– То шицким ґенерацийом место дзе можу висц тоти даскельо тижнї кед Турнир тирва. Нє полна лєм Стара школа, алє и центер после змаганьох, а мож повесц же Турнир приноши и заробок – нє лєм спортским клубом, алє и другим. Окрем же приду патриц змаганя, людзе пойду и на сладоляд, на пице, шеднуц до парку. Турнир нє драга розвага. Уходнїца за дзеци кошта 30, а за одроснутих 50 динари и вона источашнє и томбола, хтору окреме дзеци барз чекаю. Того року ше досц заробело зоз предатих картох. Кажди вечар ше з тих пенєжох плацело судийох, а остаток дзелї Фодбалски и Рукометни клуб,  хторим ше тот пенєж наисце добре зда док тирваю пририхтованя – гвари Борис Шайтош.

Гоч Ноцни турнир порушали млади, тераз их нєт вельо у орґанизациї, алє ше помали уключую. Пред трома роками анґажовал ше и член ФК „Русин” Желько Орос.

– Сцели уключиц дакого од младших, та ше ми питали чи би я нє сцел, а понеже заробок идзе до Клубу, пристал сом. Дахто раз будзе мушиц предлужиц орґанизованє. Чкода би було кед би нє було Турнира, прето же ма длугу традицию и наисце є добри за валал. Екипи зоз других местох найчастейше приходза бавиц за пласман, а у домашнїх екипох ше часто позбераю дружтва хтори бавя нє лєм пре побиду, алє найбаржей пре друженє и традицию – визначує Желько.

ТРАДИЦИЙНИ ЕКИПИ

На Турниру роками бавели и, Керестурцом добре познати, „Леянски бомбардере”, а за нїх коло 12 роки бранєл ґолман Владимир Будински Часлав, хтори на Турниру ма коло 30 роки стажу.

– Почал сом бавиц ище як штредньошколєц, перше з екипу „Ака-рака”. Вец сом бавел за традицийну екипу на Турниру, „Националну класу”. Кед зме после водзеня у финалу на концу страцели, гварел сом же вецей нє бранїм за добрих. Вец сом прешол ґу „Леянским бомбардером”, хтори були аматере. Но, були зме у наисце велїх финалох. Бавел сом и того року, тераз за ветеранох. Нє пременєло ше вельо на Турниру, можебуц лєм тото же скорей було вецей екипи, раз аж и 36, а теди ше бавело на випадованє, нє по ґрупох, як тераз – гварел на концу Будински.

Екипа „Ака-рака” коло 1975. року: (горе) Владо Малацко, Томислав Папуґа, Янко Хома, (долу) Ярослав Виславски, Владимир Будински Часлав и Дюра Дудаш

Екипа „Ака-рака” коло 1975. року: (горе) Владо Малацко, Томислав Папуґа, Янко Хома, (долу) Ярослав Виславски, Владимир Будински Часлав и Дюра Дудаш

TОГО РОКУ ПОБЕДЗЕЛИ „КУМОВЕ”

На тогорочним Ноцним турниру у малим фодбалу, хтори тирвал од 3. по 29. юлий, у катеґориї сениорох победзела екипа „Кумове” зоз Кули, у катеґориї младших пионирох екипа „Кула”, у старших пионирох керестурска екипа „Живоїн значи живот”, док екипа „Русин 2” з Керестура победзела у катеґориї ветеранох.

У катеґориї младших пионирох друге место завжала „Искра” з Коцура, а треце „King of football” з Керестура, док друге место медзи старшима пионирами однєсла екипа „Васко де Ґама”, а треце „Бомбардере”, обидва екипи з Керестура.

Медзи сениорами друга була „Анґлиа” Крущич, а треца „Тапетария Еуро” з Керестура. Друге место у катеґориї ветеранох завжала екипа „Червинка”, док ше за треце место нє бавело. За найлєпшого ґолґетера медзи сениорами преглашени Боян Бранкович з екипи „Тапетария Еуро”, за найлєпшого бавяча Дарко Сушич, а за найлєпшого ґолмана Миле Радулович, обидвоме з екипи „Кумове”. У катеґориї старших пионирох найлєпши ґолман бул Стефан Жирош, бавяч Алексей Джуджар, а ґолґетер Филип Орос. На тогорочним Турниру змагали ше штири екипи у катеґориї младших пионирох, пейц у старших, 12 у катеґориї сениорох и пейц у ветеранох.

Млада екипа „Тапетариї Еуро” того року завжала треце место : (горе) Михайло Надь, Андрей Малацко, Иван Чапко, Боян Бранкович, (долу) Деян Будински, Деян Югик, Педя Колбас и Стефан Бранкович

Млада екипа „Тапетариї Еуро” того року завжала треце место : (горе) Михайло Надь, Андрей Малацко, Иван Чапко, Боян Бранкович, (долу) Деян Будински, Деян Югик, Педя Колбас и Стефан Бранкович

(Опатрене 159 раз, нєшка 1)