СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 7. марца 2021. року наполня ше 6 роки як нас зохабела наша мила дзивка и мац Зденка

ЗДЕНКА ЧОЛАКОВ
народзена Турински

(1965–2015)
у Новим Садзе


Красни памятки на це буду чувац мац Меланка, оцец Мирослав, дзивка Катарина и син Мирослав
(Опатрене 5 раз, нєшка 1)