Златко Рамач фодбалер и новинар, лєбо – новинар и фодбалер

автор А. Паланчанин 29. новембер 2015

Часто ше случує же спортиста хтори ше дакеди активно занїмал зоз спортом кед закончи спортску кариєру, на рижнородни способи остава ище вше у спорту. Лєбо ше опредзелює за тренера, лєбо на рижни други способи свою прихильносц ґу спорту ище длуго виражує. Приклади єст вельо и то, так повесц, постало нєписане правилo.

Дакедишнї спортисти хтори ше опредзеля за новинарске ремесло после законченей спортскей кариєри, вшелїяк у предносци у одношеню на других. Насампредз же лєпше познаю спортски правила, можлївосци спортистох, талант, итд.

– Я тераз видео новинар. Односно, окрем того же сом новинар, сам знїмам и монтирам свойо емисиї и прилоги. З єдного боку познам спорт, а тераз знам и цо понука медий у хторим робим, та знам цо ми треба. Вше знєєм тото цо ми треба, цо найинтересантнєйше, бо провадзим бависко и мам даяке предзнанє – гварел Златко Рамач, редактор спорту у Радио телевизиї Войводини, дакеди активни фодбалер.

ВИРНИ НАВИЯЧ ВОЙВОДИНИ

Фодбал почал бавиц у Фодбалским клубе „Нови Сад” у чаше кед тот Клуб бул други фодбалски колектив у Новим Садзе после ФК „Войводини”. Бавел у ґенерациї 1974. рок хтора була талантована.

– Наша тедишня екипа когуцикох у новосадскей лиґи вше була лєпша од когуцикох ФК „Войводина”. Змаганя зоз нїма були дерби змаганя, як кед би бавели Червена гвизда и Партизан. Мали зме фанатастичну екипу, хтора нажаль, нє могла присц до вираженя прето же ше Войводину, заш лєм баржей фаворизовало. Нас тренирали велї и нєшка у швеце фодбалу познати мена як цо Шуле Болесников, Милорад Косанович, Морача, хтори познєйше бул и директор Клуба – гварел Златко.

Фодбал вше бул у центре його интересованя цо у велькей мири заслуга и його оца, Влади Рамача. Дакеди и вон бул фодбалер, а познали го по назвиску Кексар.

– Мой оцец ме водзел на фодбалски змаганя. Нє препущели зме анї єдно змаганє Войводини у Новим Садзе. Тиж так ме водзел и на змаганя до Руского Керестура кед бавел за ветеранох Русина. Паметам змаганє кед у Руским Керестуре Русин бавел процив Войводини. Можебуц же праве тото змаганє було пресудне –  здогаднул ше Златко.

Од початку своєй кариєри фодбалера, вше бавел за ФК „Нови Сад”, алє бул вельки навияч Воши. За клуб бавел по свой осемнасти рок, а потим ше опробовал и у других спортох – рукомету, кошарки. Конєчно, нєшка бави мали фодбал, лєбо футсал.

2

 ОД ДЮРДЬОВСКОГО ПО ВЕЛЬКИ ТУРНИРИ

Кед почал робоиц у Радио телевизиї Войводина, такой почал провадзиц спортски подїї. Насампредз, змаганя наших клубох и Спортски бависка „Яша Баков”.

– На єдним турниру у малим фодбалу хтори ше одбувал у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” у Дюрдьове, ришели зме приявиц екипу. На телевизиї ми гварели же РТВ уж ма свою екипу хтору водзел Будимир Маркович, тераз помоцнїк директора у РТВ. Там зме ше упознали, одбавели зме добри змаганя. Завжали зме друге место, а я дал даскельо ґоли и „намесцел” другим нагоди за ґол. Такой после того турнира, поволали ме до екипи и вєдно бавиме уж дзешец роки. Пошвидко сом постал капитен екипи и одкеди сом на чолє тиму, наша екипа посцигла найвекши успихи. Штири роки зме найлєпша екипа у Медия лиґи хтора ше бави у Беоґраду. Цеши ме же зме єдина екипа хтора нє зоз Беоґраду, а найлєпши зме. Уж зме и домашнїм зоз Беоґраду постали допити зоз успишнима змаганями и шицки ше уж почали питац же „докля так будзе” – гварел Златко.

Як найвекши успих визначел перше место на Мемориялним турнире „Бавме за 16” хтори ше отримує каждого року. На турниру участвую вецей як 130 екипи зоз Сербиї и иножемства. То змаганє хторе ораґанизує РТС як здогадованє на шеснац погинутих колеґох 1999. року у бомбардованю, кед бомби звалєли будинок РТС у Беоґраду. Турнир єден з наймоцнєйших хтори ше отримує на тих просторох, а финалне змаганє ше преноши на телевизиї.

ФАРТУЩОК ҐОЛМАНОВИ  РЕПРЕЗЕНТАЦИЇ

За дзешец роки, кельо бави фодбал за екипу РТВ анї ше нє може здогаднуц кельо було змаганя и турнири на хторих участвовал. Вшелїяк, як надпомнул, вше будзе паметац турнири „Бавме за 16”.

– Зоз того турнира паметам вецей змаганя, бо на нїм участвуєме од самого початку. Кед ше турнир отримовало лєм у РТС и кед ми були єдина екипа хтора нє зоз Беоґраду, турнир ше закончел за єден дзень. На першим турниру бавели зме у финалним змаганю зоз екипу у хторей бавели дакедишнї фодбалере Партизану, як цо Тешович, Вучичевич и други. Вшелїяк, були лєпши од нас, алє зме ше нє дали. Победзели нас зоз 3:2, алє и я дал єден ґол так же сом зоз нашей половки терену прешол двох бавячох охрани, а ґолмана сом звладал так же сом му копнул лабду през ноги. Иншак тот ґолман бранєл за футсал репрезентацию Сербиї и Чарней Гори, алє на тот завод му хибел фартущок. Мила ми и побида на турнире у малим фодбалу хтори ше отримовало у рамикох СБ „Яша Баков” у Руским Керестуре. Теди ше означовало ювилей нашого Фестивали култури „Червена Ружа”. Були зме найлєпша екипа и шицки змаганя зме теди одбавели зоз прешвечлїву побиду –  гварел Златко.

 Окремне дожице було кед пред трома роками на турнире „Бавме за 16” були найлєпши. Теди победзели даскельо озбильни екипи хтори було тельо же турнир тирвал два мешаци. У финалним змаганю  процивнїцку екипу победзели зоз 6:2, а так добре бавели же судийове други полчас скрацели за дзешец минути. Побиднїцки погар, як капитен екипи, приял од єдного з наших  найлєпших кошаркашох и спортскей леґенди, Влади Дивца.

522625_421333454544263_1448939970_n

Прави спортисти, особи хторим спорт од вчасней младосци єден з приоритетох у живоце, нїґда нє преставаю буц спортисти. Приклади єст вельо, а єден з нїх и Златко Рамач. Припознава же нє зна покля будзе бавиц фодбал за свою екипу.

– Затераз сом здрави, покалїченя ище нє чувствуєм, а покля ми мойо цело дошлєбодзи активно бавиц увидзиме – нашмеял ше Златко коментаруюци же одвитовал як озбильни спортиста. Но, надпомнул же им ище вше идзе добре. У двох одбавених колох Медия лиґи у хторей ше змага екипа РТВ, два раз победзели. Резултат прешвечлїви: дали 23 ґоли, а прияли лєм 2.

 ВИШПУРҐАНА „ЕЛИТА”

 У тих дзешец рокох кельо бави у екипи РТВ, вельо раз ше змагал. У нїх  було вельо добри и красни подїї.

– Нормално же зме шицки у екипи задовольни кед победзиме. Окреме паметам єдно кед зме у нашей Медия лиґи бавели процив екипи сайту Партизана. На початок змаганя, пре особни причини, нє сцигол наш ґолман, та я як капитен екипи мушел стануц на ґол. У процивней екипи теди бавели познати фодбалере Партизану, як цо Надь, Крстаїч, ґолман Краль, Тешович, Вучичевич. З єдним словом –  сама фодбалска елита. Прияли зме ґоли и було шицкого, док наш ґолман нє сцигол и вец и ми указали як знаме бавиц. По конєц зме обрацели резултат, победзели зме их и одтеди вецей сайт Партизана нє  приходзел бавиц у тей лиґи.

1

(Опатрене 263 раз, нєшка 1)