Знїмок нє може заменїц публику и аплауз

автор т. салаґ 9. октобер 2020

Як и у каждим Културно-уметнїцким дружтве, так и у КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, пре терашню ситуацию, нє отримовани проби. У Дружтве єст рецитаторска, шпивацка и фолклорна секция.

Сиґурно же ше млади, поготов тоти хторим то єдина розвага, зажаднєли пробох Марина Барна активна у шицких секцийох – рецитує, шпива, танцує. Член є младшей дзивоцкей шпивацкей ґрупи, а танцує у пририхтуюцей фолклорней ґрупи.

– Барз ми хибя проби, и зоз рецитованя, и зоз шпиваня, а окреме зоз танцованя. Любим танцовац, учиц нови крочаї, хореоґрафиї, и то ми наисце хиби. Жаль ми и же ше фестивали нє отримує, окреме же ше того року пре ситуацию нє одпутовало до Польскей на Лемковску ватру. A участвовали зме зме так же зме зняли даскельо точки и послали им знїмок. И я участвовала у тей програми, рецитовала сом. Було ми дакус нєзвичайно рецитовац у празней сали, лєм пред камеру, без аплаузу. Думам же сом аж мала векшу трему так, пред камеру, як пред публику.

Щиро ше наздавам же ше тота ситуация пошвидко змири и же зме годни предлужиц проби. Мойо товаришки, товарише и я ше барз зажаднєли пробох, наступох, а найвецей нам хиби друженє з нашима хореоґрафкинями – приповеда Марина.

Марина нє єдина хторей хибя проби. Алексей Кухар, член виводзацкого фолклору, тиж так гвари же ше зажаднєл пробох.

– Мнє фолклор розвага и можем повесц же ми хибя проби, а и дружтво хторе ма обичай после каждей проби дружиц ше. То нам уж постало звичайне, а тераз нам тоти друженя хибя. З оглядом на тото же тераз фестивали нє мож отримовац, потримуєм онлайн фестивали, алє думам же найлєпше отримац фестивал наживо, бо теди наступ охабя найлєпши упечаток на патрачох. Ми мали нагоду участвовац на єдним фестивалу, на таки способ же зме зняли даскельо точки и послали тот знїмок аж до Польскей, до Ждинї. Можем повесц же знїмок досц добре випатрал, з оглядом на тото же зме пред тим проби нє мали дас три-штири мешаци. Шицко ше нашвидко орґанизовало, алє я задовольни як зме одтанцовали. Було то шицко цалком иншаке як цо зме звикли. На звичаним наступу зме  пооблєкани до народного облєчива, у сали полно публики, доставаме моцни аплауз, алє и тото було интересантне искуство. Нажаль, у нас велї фестивали нє отримани того року – гвари Алексей.

Тота ситуация шицким допила, а поготов младим, та ше и Алексей щиро наздава же ше шицко тото закончи цо скорей и же ше пошвидко враца до КУД-у, танцовац и дружиц ше.

Ґу Марини и Алексейови придружує ше и Кристина Хромиш хтора член старшей дзивоцкей шпивацкей ґрупи и тиж так танцує у виводзацким фолклору.

– Щиро, без пробох барз допито. Тот час, док зме на проби, виполнєти зоз танцами, шпиванками, а тиж так и з приповедку и шмихом членох рижних секцийох, а то єдно зоз найлєпших чувствох. Правда, фестивали мож провадзиц зоз свойого дому, алє я то нє потримуєм. Нє пачи ми ше таки способ отримованя фестивалох, понеже ше траци цала чаривносц. Публика през екран нє може чуц розлични фарби гласох, нє доживює танци, так як кед би дожила патраци програму наживо, нє може чувствовац тот адреналин учашнїкох, видзиц їх щири ошмихи и щесце хторе маю на твари. Тото шицко нє може пренєсц камера, програма прейґ телевизиї, або онлайн видео. Публика ма енерґию хтора дава живот танцом, а танцоше яґод кревова судзина хтора преноши тоту енерґию през танци. Танцовац у празней сали, то яґод кед смиядни пиє зоз празного погара. Вельо вецей инспирациї, енерґиї танцоше порихтани дац, а и мац, кед зоз другого боку, од патрачох, достаню потримовку. Щиро ше наздавам же ше тота ситуация цо скорей змири, же ше пошвидко враца на ноги велї танцоше и цо скорей наполня сали на рижних фестивалох – закончує Кристина.

Правда же фестивали мож орґанизовац и онлайн, алє нїхто нє одушевени з тоту идею. Шицки звикли на полни сали, моцни аплаузи и адреналин и енерґию хтору учашнїки маю док су на бини. Фестивали нє постоя лєм пре рижни змисти, програми, алє и пре нови познанства, друженя, искуства и упечатки хтори оставаю занавше. Заш лєм, барз важне тото же би ше традицию очувало.

КУД ,,Тарас Шевченко” хвильково роби на тим же би ше проби цо скорей почало отримовац.

(Опатрене 141 раз, нєшка 1)