Зоз Анґлиї до Керестура на пририхтованє

автор Андрей Орос 16. юний 2021

Сани Бучко зоз Анґлиї, а дакедишнї Керестурец, под час пандемиї корона вирусу пришол знова до Сербиї и почал ше пририхтовац за Шветове першенство у бодибилдинґу у Риму, котре мало буц отримане у маю. Медзитим, пре актуални стан у швеце, тото змаганє нє будзе отримане, та ше Сани змагал на Державним першенстве Сербиї у Чачку, дзе освоєл пияте место.

 У интервюу за МАК приблїжел нам як випатраю пририхтованя за єдно змаганє у бодибилдинґу.

 Сани Бучко: Змагам ше у юниорскей конкуренциї у котрей змагателє по 21 рок. Конкретно ше змагам у катеґориї „Men’s physique” у котрей зме у шорцох, та векша увага на горнєй часци цела. Скорей сом ше вше сцел змагац прето же сом сцел видзиц як будзем випатрац кед будзем на екстремней диєти, медзитим, нє мал сом часу за таке дацо, бо сом ше и школовал, и робел.

Як випатра твой дзень у тей фази пририхтованя?

 С.Б: Вше сом мерковал цо єм и кельо єм, алє ми 15. фебруара почала дакус „екстремнєйша” диєта. Попри вежбаня, найзначнєйше и костиранє котре наменєне праве за тото же би мускули випатрали так як треба най випатраю за єдно змаганє. З оглядом на тото же єм пейц раз на дзень, после фриштику и ученя себе варим за шлїдуюци штири єдзеня, же бим мал часу и за вежбанє, и достаточни одпочивок мускулох. У тей фази пририхтованьох кажде єдзенє ми ше состої зоз билого меса, лєбо даякого другого жридла протеинох, а уношенє угльових гидратох ми зменшани з оглядом на тото же их єм лєм два раз на дзень.

Цо ци найчежше у пририхтованьох за змаганє?

С.Б: Думам же ми найчежше тото же сом у тей фази фокусировани лєм на змаганє и же ше самим тим нє нательо дружим зоз своїма пайташами.

Тренирал ши єден час и у Новим Садзе, алє векшину тренинґох ши робел у терховнї Илони Зарубица у Руским Керестуре. Чи ци вона найзначнєйши совитнїк у пририхтованьох?

 С.Б: Гей. То почало так же ше вона пририхтовала за исте змаганє, а я єй повторйовал же як бим ше любел змагац єдного дня. Вона ми вец гварела же ми тераз права нагода з оглядом на тото же ше и вона пририхтує за змаганє, а и прето же мам часу даскельо мешаци одпочинуц од роботи, з онлайн преподаванями у школи з Анґлиї, та сом пристал. Цо ше дотика самих терховньох, мойо думанє же кед дахто сце направиц успих, вец му найменєй значни випатрунок терховнї, лєбо опременосц, найзначнєйше буц ментално витримовни у тим процесу.

Чи маш дакого  на кого ше упатраш у бодибилдинґу?

С.Б: Кед сом бул младши, часто сом патрел знїмки на Ют’юбу о людзох котри ходза до терховнї и котри ше пририхтую за даяки змаганя, та сом досц учел од нїх. Алє, нє мам тото думанє же „я би так сцел випатрац”, алє штудирам же на яки способ бим могол применїц їх способи тренираня и костираня.

Чи думаш же хаснованє стероидох (синтетични деривати хлопского гормону тестостерону) нєобходне у бодибилдинґу?

 С.Б: Велї людзе накадзи приду до терховнї такой ше питаю цо би могли од суплементох и стероидох хасновац, а нє штудираю о правилним костираню и тренираню, цо у сущносци основа шицкого. Людзе думаю же после даскельо тижньох увидза вельки пременки, та уж у старту погришно штудираю и набиваю себе прицисок. Аж кед почнєце поряднє ходзиц до терховнї похопице же потребни длугши период же би було видно резултати. Мойо думанє же на найвисших уровньох вецей заступене хаснованє стероидох, з оглядом на тото же тоти хтори ше змагаю на тим уровню зоз того змаганя жию, алє су и свидоми же яки можу мац пошлїдки кед хасную таке дацо.

Спомнул ши школу, цо ши конкретно уписал?

С.Б: Кед зме сцигли до Анґлиї зоз Канади, ище два роки сом ходзел до основней школи, потим до штреднєй за бизнис два роки, та сом ше вец уписал на факултет. Уж на другим року студийох ше ми видзело же то нє за мнє, та сом ше виписал и уписал курс за фитнес тренера, цо сом и закончел, а хвильково мам ище єден курс, за нутриционизем у фитнесу. Праве то була причина же бим остал дакус длужей у Сербиї, понеже ше ми и курс и тести отримую онлайн.

З оглядом на тото же у Анґлиї терховнї, алє и велї други обєкти були длуго заварти, чи ше думаш врацац до Анґлиї, чи плануєш остац ту?

С.Б: Кед штудирам о тим же дзе би ми було найлєпше жиц у будучносци, то вецка сиґурно ту, у Сербиї. Любел бим мац фамелию котра бешедує на моїм мацеринским язику, алє заш, мам план ище єден период препровадзиц у Анґлиї. Цо ше дотика самих терховньох, корона наисце погубела мойо плани, з оглядом на тото же хвильково барз чежко найсц роботу як фитнес тренер у Анґлиї.

 

Инстаґрам: sani.build

Ют’юб: Sani (www.youtube.com/c/SaniBuild)

(Опатрене 399 раз, нєшка 1)