Зоз гобия би любели направиц кариєру

автор л. костелник 5. октобер 2019

Остатнї даскельо роки, YouTube, познати сайт за вельочислени видео-знїмки розличного змисту постал каждодньова оаза инспирациї за милионску публику ширцом швета.  Филип Будински и Адриан Русковски зоз Руского Керестура ше опробовали у тей файти креативного вислову прешлого року и жадаю предлужиц власну кариєру у тим напряме.

Хлапцох зоз Керестура мотивовали други ткв. познати ютюбере хтори зоз своїма видео-знїмками и зацикавели младих знїмательох Филипа и Адриана же би почали знїмац свой материял и квачиц го на сайт.

Филип Будински першираз почал знїмац 2014. року кед мал лєм дзевец роки, алє нєодлуга престал, бо ше товарише з нього видрижньовали. Його любов ґу монтираню и ушорйованю видеа нє могол нїхто загашиц, бо Филип предлужел знїмац клипи упрекосц шицким хтори ше з нього вишмейовали.

ЗАПРОВАДЗИЦ БИ КАНАЛ ФИЛИП БУДИНСКИ

Донєдавна Филип кладол видео-знїмки кажди дзень, алє як гвари, престал, прето же дума же нє були барз квалитетни. Почал вецей робиц на своїх клипох дакус иншак же би квалитетни видео „вируцовал” на сайт голєм раз до тижня.

– Знїмам тото цо ше ми знїма. Дотераз то були бависка на рахункару, а тераз ше ми знїма баржей влоґи. Наприклад, тераз сом знял влоґ як идзем сликовац. Потримую ме и товарише и родичи, а брат ми давал суґестиї и критики як позитивни так и неґативни – гвари Филип.

Будински през розгварку спомина же ше упатра на Стуберох и Дариа Кеседи хтори тиж знїма влоґи. Барз му ше пача його видеа и вельо научел зоз клипох спомнутого ютюбера. Любел би ше зоз тим занїмац и у будучносци кед будзе мац можлївосц, а кед нє, вшелїяк би робел дацо подобне як наприклад монтирац видеа. Процес знїманя и кваченя видео-знїмка випатра так же пред тим як цо почнє знїмац, обдума цали клип як би любел най випатра, гоч му вше дацо ище придзе на розум цо збогацує його мрию.

Зняти материял преруци зоз камери на рахункар и почина монтирац видео. Монтиранє тирва годзину лєбо два, завиши од материяла, алє як гвари, то му найменши проблем з оглядом же тото люби робиц. Кед видео змонтирани, обявює го на свой Youtube и теди є положени.

– Шицко цо сом научел коло тих стварох, научел сом праве прейґ того сайта. Єст вельо туторияли и вше мож найсц тото цо ци у тей хвильки потребне. Познєйше сом научел шицки основни ствари, похопел сом цалу процедуру – закончує Филип.

НАЙНОВШЕ ЗОЗ „Chobi”

Адриан Русковски почал знїмац видеа так же патрел вельо видеа як ше бави бависка на рахункару, та ше и сам сцел опробовац у тим. У октобру прешлого року першираз уключел камеру на телефону и знїмал як руцал петарди хтори и були на його першим видео-клипу. Тераз нє знїма часто, алє як гвари, док почнє жимски розпуст, вецей часу будзе пошвецовац знїманю бавискох на рахункару.

Циль му же би назберал 100.000 субскрайберох на спомнутим сайту.

– Нє упатрам ше нї на кого, а идоли ми Стубере и анґлийски ютюбер Даґервин. Мам вельку потримовки з боку фамелиї и товаришох. Знанє хторе ми пренєсол Филип Будински за монтиранє видеох бим любел прешириц и плануєм и далєй ше зоз тим занїмац. Жадам ше уписац до IT школи и усовершиц тото цо сом уж научел – толкує Адриан.

Шведкове зме же таки гоби окрем же є добра забава, може принєсц и заробок. Кариєра на Youtube при младих вше популарнєйша, а постоя и особи хторим то нє гоби, алє робота од хторей мож крашнє жиц и буц популарни при младих.

(Опатрене 250 раз, нєшка 1)