Зоз Покраїни средства за керестурску школу „Петро Кузмяк”

автор м. джуджар
432 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – насционални заєднїци по Конкурсу за финансованє и софинансованє, реконструкциї, адаптациї, санациї, инвестицийне и чечуце отримованє обєктох, установох на териториї Автономней покраїни Войводини, за 2021. рок, у склопе своїх буджетских средствох опредзелєл средства и за керестурску Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”.

Средства у виносу 794.483,00 динари за чечуци отримованя санитарного ґузла женскей зоблєкальнї достанє школа „Петро Кузмяк”.

На истим Конкурсу зоз кулскей општини средства достала и ОШ „Петефи бриґадох” зоз Кули, 4 милиони 498 тисячи 911 динари за надбудовйованє часци будинку школи зоз косим кровом.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ