З фотоапаратом по цалим швеце

автор л. вереш 5. юний 2022

Же мож зарабяц и прейґ интернету, каждодньово нам потвердзую велї „YouTube гвизди”,блоґери, „влоґери, „инфуенсери… Желько и Наташа Данґубич зоз Дюрдьова нам представя дакус иншаки способ заробку, котри им на початку бул лєм гоби, а тераз ше розвил до правей роботи.

 Желько роби рекламни фотоґрафиї и дорабя (ретушує) фотоґрафиї за других фотоґрафох. Уж дванац роки жиє лєм од того, а пред тим робел як дизайнер у друкарнї цо було лєм пририхтованє за тоту роботу.

– Мой оцец ше занїмал зоз фотоґрафию, дизайном и мальованьом, та сом одмалючка бул уключени до шицкого того. Пресудни момент бул кед сом одлучел напущиц роботу у друкарнї и почац власни бизнис. Перше сом ретушовал фотоґрафиї за других фотоґрафох и помали сом зберал пенєж и опрему же бим ше и сам могол упущиц до водох фотоґрафиї. Буквално сом глєдал фотоґрафох по цалим швеце, посилал им мейли зоз прикладнїками моєй роботи. Послал сом коло сто мейли на розлични адреси, а достал сом лєм три одвити и лєм єден фотоґраф почал сотрудзовац зо мну. После того почали препорученя, алє и я бул вше лєпши. Вєдно зоз клиєнтами сом учел правиц лєпши фотоґрафиї. На початку, фотоґрафиї сом предавал на рижних сайтох як цо то – iStock, Shutterstock, Dreamstime… За єдну фотоґрафию сом доставал коло трицец центи, так же нє бул важни квалитет, алє квантитет – гварел наш собешеднїк.

Пред каждим фотоґрафованьом, пририхтованя тирваю даскельо тижнї. Од вибору и анґажованя моделох по здумованє идейох. У тим Желькови найвецей помагала супруга Наташа котра на початку робела вєдно з нїм. После одредзеного часу, Наташа ше опробовала у самостойней роботи.

– Пред дзевец роками сом почала фотоґрафовац єдзенє. Дзеведзешат одсто єдзеня хторе фотоґрафуєм я и рихтам, а понеже любим вариц од того шицко и почало. Вельо ми лєгчейше робиц зоз єдзеньом як зоз людзми, насампредз прето же ми модели статични. Инспирациї пренаходзим вшадзи коло себе. З оглядом на тото же мам контракт зоз аґенцию прейґ котрей предавам фотоґрафиї, дараз ше случи же ми вони пошлю цо им у тей хвильки найвецей треба, та на основи того роздумуєм цо бим могла направиц – толкує Наташа.

ФОТОҐРАФОВАНЄ У СТУДИЮ ВЕЦЕЙ НЄ ПОПУЛАРНЕ

Понеже фотоґрафованє у студию вецей нє тельо популарне, нашо собешеднїки каждого року пре роботу путую до иножемства. Були у Французкей, Нємецкей, скоро у цалей централней Европи, та и у Зєдинєних Арабских Емиратох.

– Кажде путованє красне на свой способ и дому ше врациме зоз новима познанствами и велїма анеґдотами. Пред даскельома роками зме путовали до Паризу пре семинар и нє мали зме вельо шлєбодного часу за озбильнєйши фотоґрафованя, та зме контактовали єдну дзивку прейґ Фейсбуку и так зме ше шицко догварели. Медзитим, кед зме сцигли на догварену локацию, указало ше же дзивка нє зна по анґлийски и же цали час хасновала Google Translate, а ми нє знали по французки. Но, то нє було нїяке препреченє же бизме направели одлични фотоґрафиї. Тиж так, шицко тото ше случовало после бомбашского нападу у Паризу. Цали город бул полни зоз полицию и випатрал як под обшеднуцом – здогадую ше Желько и Наташа.

На питанє чи маю наймилшу фотоґрафию, єдногласно гварели же им наймилша гевта котру лєм цо нє направя. Вєдно пишу тези, рисую скици, у глави здумую сцени. Шицко тото кулминира на самим фотоґрафованю, котре тирва даскельо годзини. Як ше фотоґрафиї найду на сайту аґенциї, почина здумованє идейох за нове фотоґрафованє.

– Цо ше дотика ретушованя, клиєнт ми пошлє фотоґрафиї и упутства як жада же би випатрали и цо треба доробиц на фотоґрафийох. Сотрудзуєм зоз розличнима фотоґрафами – даєдни фотоґрафую лєм єдзенє, лєбо лєм ентериєр, а други заш робя за познати готели, шветово марки автох, облєчива, обуї… Цо ше дотика фотоґрафованя, перше здумам цо бим фотоґрафовал, потим глєдам одвитуюци амбиєнт, анґажуєм модели и на концу тоти фотоґрафиї предавам прейґ єдней аґенциї зоз Нємецкей – гварел Желько.

ДЗЕ ШЕ  НАХОДЗА ЇХ ФОТОҐРАФИЇ?

Їх фотоґрафиї хасную фирми котрим лєгчейше и туньше плациц лиценцу за єдну фотоґрафию як орґанизовац фотоґрафованє пре єдну фотоґрафию котру буду хасновац на сайту, лєбо у реклами. Жельково и Наташово фотоґрафиї мож найсц од Фейсбуку, та по вельки билборди.

– Часто ше случує же на путованьох по иножемстве видзиме плоди нашей роботи: по аеродромох, у каталоґох, часописох, авзлоґох. Мой брат пред даскельома роками бул у Дохи (Катар) и док чекал у амбуланти, вжал їх новини и препознал два познати твари на єдней од фотоґрафийох. Були то наша шестра и брат – приповеда наш собешеднїк.

Тиж так, їх фотоґрафиї мож найсц на ФБ налогу Dangubic Images, инстаґраму @zeljkodan и @natashadangubic и на Westend61-Zeljko Dangubic.

ПЛАНИ ЗА БУДУЧНОСЦ

Желько и Наташа уж коло пейц роки маю реґистровану фирму Dangubic Images и вшелїяк же им циль ище напредовац. Желько од нєдавна почал робиц зоз 3Д фотоґрафиями, та му план же би и тото усовершел, як и фотоґрафию. Наташа би любела фотоґрафовац за ресторани у нашей жеми и у иножемстве, нє лєм за аґенцию у котрей роби, алє и за други фирми. З тоту роботу почала пред самим початком пандемиї корона вирусу, алє пре исту, робота мушела престац, та ше тераз наздава же ше враци и ґу тей роботи.

ЦИКАВИ ГОБИ

Окрем же ше занїма зоз фотоґрафованьом, Наташа барз схопна у цифрованю медовнїкох.

– Тоту любов сом цалком случайно пренашла. Пре роботу сом рушела на роботню цифрованя медовнїкох Перше сом их цифровала за родзени днї нашим дзецом, потим приятельом за дарунки, а вец сом пробовала то пласовац и далєй. Нє правим их кажди дзень, цо ми з єдного боку и одвитує бо маме барз вельо роботи, а цифрованє зна тирвац и по цали дзень. Правим их за швета, Крачун, Нови рок, 8. марец, Вельку ноц, алє кед ми их дахто наручи за родзени дзень, наприклад, зоз вельку дзеку то зробим – цеши ше Наташа.

 

 

(Опатрене 261 раз, нєшка 1)