Именован Школски одбор крстурске Школе и одбори Дома културе

автор зам 17. юлий 2015

КУЛА – Због истека мандата, Скупштина општине Кула јуче, 16. јула, прво је разрешила досадашњи, а потом именовала нови Школски одбор (ШО) Основне и средње школе са домом ученика „Петро Кузмјак“ (Школа) у Руском Крстуру, као и Управни одбор (УО) и Надзорни одбор (НО) Дома културе Руски Крстур.

Испред запослених у Школи у Школски одбор именована је Леона Сабо, Љубица Илић и Јасмина Сабадош; испред ученика Владимир Новта, Светлана Папуга и Срђан Керавица, а испред локалне самоуправе Златана Нађ, Владимир Шимко и Наталија Говља.

Како Рутенпрес сазнаје у Националном савету (НС) Русина, имена нових чланова ШО крстурске Школе именована испред локлане управе се разликују од имена који је НС предложио на својој Електронској седници о кандидатима за ШО, која је одржана 9. и 10. јула.

Како су рекли у Савету, ова одлука СО КУла о именовању ШО Школе није у складу са законима и после њеног ступања на снагу, НС ће покренути одговарајући поступак, з обзиром да је по члановима најновијег Закона о основама ситема образовања и васпитања (из 2013. године) и члановима Закона о националним саветима националних мањина (такође из 2013. године), „у установама у којима се у већини одељења образовно-васпитни процес одвија на језику националне мањине, национални савет националне мањине предлаже три кандидата у школски одбор – представнике јединице локалне самоуправе“. По измени поменутих закона, НС предлаже једног члана.

У УО Дома културе на СО Кула испред локалне самоуправе јуче је именован Јанко Николић (за председника), а за чланове Владимир Олејар, Јанко Варга, Јанко Мудри, Михајло Бођанец и Јулијан Рамач (испред запослених), док ће именовање чланова УО испред НС Русина биће завршено после додатне процедуре о добијању мишљења о сукобу интереса од компетентних органа.

У НО Дома културе именован је Саша Тасић (за председника), а за чланове Снежанка Сабо, испред НС Русина и Мирон Хрин, испред запослених у Дому културе.

О горе поменутим именованим члановима у УО и НО Дома културе, НС Русина на електронској седници, тада као кандидатима, дао је позитивно мишљење.

 

(Опатрене 62 раз, нєшка 1)