ОСТАТНЇ ПОЗДРАВ

Дня 9. децембра преселєла ше до вичносци наша мила

ИРИНА МУДРИ

(1928–2020)


Красни памятки на ню вично буду чувац Анґела и Юлин Джуньово зоз фамелию
Най спочива у мире Божим!
(Опатрене 20 раз, нєшка 1)